utdeling fylkesmesse Ungdomsbedrift 2022 bedrift Dignity

Tar utfordringer videre i ungdomsbedrift

I fjor var Vår Kristine Silnes Straumsnes og Vilde Veslemøy Svela-Lunder på bedriftserfaring på Helseinnovasjonssenteret, nå har de startet Ungdomsbedrift basert på utfordringer i helsesektoren og behovet for sosial innovasjon. Vår FoUI- leder, Bjarte Bye Løfaldli, har vært mentor for gruppa, som nå har markert seg sterkt på Fylkesmessa for ungdomsbedrifter.

Hvordan kan ressurspersoner utenfor ordinært arbeidsliv være ressurspersoner for eldre? Dette er bakgrunnen for ungdomsbedriften Dignity UB. Ungdomsbedrift (UB) er Ungt Entreprenørskaps sitt bedriftsprogram i videregående skole. Elevene starter, driver og avvikler sin egen bedrift gjennom et skoleår, og har mentorer fra næringslivet.

I tillegg til Salgs-og bærekraftsansvarlig Vilde og Produktansvarlig Vår Kristine består bedriften av Daglig leder Nelly Sofie Bolli, Produktutvikler og økonomiansvarlig Nora Skrivarhaug og Markeds- og administrasjonsansvarlig Chanitsara Hoemsnes. Alle er andreårs elever på Innovasjon og ledelse ved Romsdal vgs.

-          Dignity UB løser en relevant sosial utfordring og knytter sammen tre parter som alle har sine utfordringer. Vi skal bruke kvalifisert arbeidskraft fra NAV, som ressurspersoner for hjemmetjenesten. De vil ta hånd om omsorgsoppgaver som går utover sykepleierne sine allerede pålagte oppgaver. Gjennom dette ressurssamarbeidet, vil brukeren få dekket flere behov, arbeidskraft fra NAV får tilbud om en meningsfull jobb og sykepleieren får bedre tid og samvittighet når de vet at det er en Dignity vert som kommer til brukeren senere, sier de ansatte i Dignity UB.

Dignity UB utarbeider en digital meny som skal gjøre det lett for brukerne å bestille og tilpasse tjenesten til sine behov. De vil tilby en sosial-, praktisk-, og digital vert, som kan utføre tjenester etter de ulike behovene. Den digitale verten vil blant annet tilby digital kompetanse. Hele 14 % av befolkningen i Norge opplever digitalt utenforskap, hvor den største gruppen er den eldre befolkningen. Det er et behov for digital hjelp i markedet, og dette er altså en av flere tilbud de ønsker å utvikle i ungdomsbedriften.

-          Tidlig i oppstartsfasen kom vår mentor, leder av Forskning, Utvikling og Innovasjon ved Helseinnovasjonssenteret, Bjarte Bye Løfaldli, med mange gode innspill til tjenesten vår. Med all sin kunnskap er Bjarte en god sparringspartner når det kommer til helseinnovasjon. For vi vil med et innovativt ressurssamarbeid ta i bruk nåværende ressurser i vår tjeneste. Bjarte har et brennende engasjement og bidrar med konstruktive tilbakemeldinger for å hjelpe oss med utviklingen av vår tjeneste, sier Vilde Veslemøy Svela-Lunder.

-          Det å ha fått jobbe med ungdomsbedrift for oss som en pedagogisk metode, har vært veldig lærerikt. Det har gjort at vi har fått anvendt teorien vi lærte første året, samtidig som vi har fått en innsikt i hvordan en bedrift fungerer og hva de ulike rollene innebærer i praksis. Uavhengig av hvilken vei vi ønsker å gå videre har vi en bredd kompetanse innenfor innovasjon, markedsføring, økonomi, entreprenørskap og bedriftsutvikling, uttaler de ansatte i Dignity UB.

På Fylkesmessa for ungdomsbedrifter i mars i regi av Ungt Entreprenørskap, vant Dignity UB 1. plass Bærekraftsprisen, 1. plass Beste forretningsplan, 1. plass Beste standopplevelse og 2. plass Beste ungdomsbedrift. Dignity UB er en av fire ungdomsbedrifter som går videre til NM.

-          Vi har fått positive tilbakemeldinger fra næringslivet på at tjenesten vår har et klart potensiale, sier Vår Kristine.

Nå jobber Dignity UB mot NM på Gardermoen hvor ungdomsbedrifter fra hele landet møtes for å bygge nettverk og delta i ulike konkurranser.

0