gruppebilde fra besøk Helseinnovasjonssenteret

Statssekretær på besøk

Statssekretær Erling Emil Laugsand (Sp) fra Statsministerens kontor besøkte i går Helseinnovasjonssenteret. Her ble han orientert om hvordan senteret arbeider med helseinnovasjon og våre planer videre.

Varaordfører Berit Frey og gruppeleder Henrik Stensønes fra Kristiansund Senterparti hadde tatt initiativ til møtet. De hadde også invitert med overlege/leder av ortopedisk avdeling Øystein Lian og avdelingssjef Carina Wollan fra Helse Møre og Romsdal. Lian orienterte om faglig arbeid og utvikling ved ortopedisk avdeling i Kristiansund.

Gjennom en presentasjon av Helseinnovasjonssenteret fikk vi også engasjert dialog rundt bordet omkring behovene for helseinnovasjon og hvordan disse kan løses. Adm.dir. Geir Sylte og FoUI- leder Bjarte Bye Løfaldli fortalte om ulike prosjekt og om vår praksisnære modell for samhandling om FoUI- prosjekt. Det er stor og økende interesse inn mot Helseinnovasjonssenteret, og en etterspørsel fra både helsetjeneste og akademia om FoUI- samarbeid som er større enn det vi kan dekke per i dag. For å kunne øke kapasiteten i vår modell for helseinnovasjon vil Helseinnovasjonssenteret be om en økning av årlige midler over Statsbudsjettet fra og med 2023.

Vi takker for hyggelig besøk og gode samtaler.

0