statsråd Helleland med følge på Helseinnovasjonssenteret

Statsrådsbesøk

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland tok turen til Kristiansund og besøkte Helseinnovasjonssenteret.

Tirsdag 3. august fikk Helseinnovasjonssenteret besøk av statsråd Linda Hofstad Helleland fra kommunal og digitaliseringsdepartementet. I tillegg deltok stortingspolitiker Vetle Wang Soleim fra Høyre, fylkesleder i Møre og Romsdal Venstre, Ragnhild Helset, fylkesleder i Møre og Romsdal KrF, Randi Walderhaug Frisvoll, og statsrådens politiske rådgiver Kaia Jarlsby.

Under besøket fikk de en presentasjon om Helseinnovasjonssenteret ved Adm. dir. Geir Sylte etterfulgt av litt spørsmål og samtale. Til slutt ble besøket tatt med ned til Regionalt Responssenter som er samlokalisert med Helseinnovasjonssenteret. Der fikk de se hvordan velferdsteknologiske alarmer ble håndtert. Det trivelige møtet ga inspirasjon til videre samtaler om viktige tema innen helseinnovasjon, teknologi og digitalisering.

0