Studenter på hospitering

Vi tok en prat med de to engasjerte sykepleierstudentene Krister Fagermo og Daniel Skarvøy, som har vært 2 uker på hospitering på Helseinnovasjonssenteret.

 2 uker på hospitering hos Helseinnovasjonssenteret i januar 2021.

Krister Fagermo (24) og Daniel Skarvøy (39) har hospitert 2 uker på Helseinnovasjonssenteret som sin folkehelsepraksis. De er studenter i sykepleie på Høgskolen i Molde. 

De fikk følge flere prosjektledere og rådgivere på senteret i deres hverdag, og lære mye om de ulike prosjektene vi har på Helseinnovasjonssenteret. Tilbake satt de med ny kunnskap om utviklingen i helse- og omsorgssektoren, refleksjoner rundt fremtidig yrke og mer kjennskap til hvordan vi jobber med helseinnovasjon. 

Se videoen under (2,2 min)

0