Program Tre og helse- konferansen 2019

09:00 Registrering


09:30 Rigmor Brøste, Fylkesmannen i Møre og
Romsdal - Velkommen

09:35 Arthur Burchardt - Mjøstårnet – hvorfor
bygges det i tre?

10:00 Rektor Ivar Rød og ass. rektor Kjell Inge
Ugelvik ved Romsdal vgs - Brukererfaringer
fra Romsdal videregående skole

10:20 Bjarte Bye Løfaldli,
Helseinnovasjonssenteret - Hjerneforskning, sanseopplevelser, perspektiv

10:40 10 min pause

10:50 Anders Qvale Nyrud, Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet - Helseeffekter
av trebruk - erfaringer fra Norge

11:10 Teresa Ribu, Grøn byggallianse -
Well-standarden. Gode innemiljøer

11:30 Lunsj

12:30 Prof. Dr. Maximillian Moser, Institute of Health
Technology and Prevention. Wood in
hospitals - Health - Hygiene

13:30 Pause

13:40 Aneta Fronczek-Munter, Spesialrådgiver
arkitektur og helse, Sykehusbygg HF - Hva betyr materialvalg for pasienter og
ansatte. Helse, trivsel, innemiljø.

14:00 Stefan Lundin, White Arkitekter -
Arkitektur, psykologi, helsebygg

14:20 Knut R. Skulberg, Høgskolen i Innlandet -
Inneluft og helse i skolebygg. Hva kan materialvalg bety? Erfaringer fra
Elverum kommune

14:40 Pausemat

15:20 Winfried Schaal, Moelven - Hva er gode rom?

15:40 Petter Torås Halseth, Veidekke - Valg av materialer
og HMS på byggeplass

16:00 Aasmund Bunkholt, Trefokus - Oppsummering

16:30 Avslutning – Mingleservering


PÅMELDING HER: https://www.fylkesmannen.no/nb/More-og-Romsdal/Kur...

0