Praksis i Folkehelse på Helseinnovasjonssenteret

Sykepleierstudent Eline Østby Norden (22) har fullført 2 uker som praksisstudent hos oss. Hun tar med seg engasjement for helseinnovasjon videre, og vurderer nå å skrive bachelor om fysisk aktivitet og innvirkning på diabetes type 2, etter å ha lært om prosjektet Min T2D.

Hadde du noen assosiasjoner til helseinnovasjon før du kom hit?

-          Jeg tenkte at det måtte være nyskapende og spennende, at det skjer litt! Jeg er en kreativ sjel, så innovasjon passer meg godt.

 

Hva har du gjort på mens du har vært hos oss?

-          Jeg har fått innføring i forskning og hvordan Helseinnovasjonssenteret jobber, og så har jeg fått gått mer i dybden på spesielt ett prosjekt, nemlig diabetesprosjektet Min T2D. Jeg har også fått ny innsikt gjennom å være med på møter, blant annet om helse- og velferdsteknologi.

 

Som ferdig utdannet vil du komme ut i en helse- og omsorgssektor som er i rask endring. Det er også stor mangel på blant annet sykepleiere nå og fremover. Hvor mye har dere snakket om dette på studiet?

-          Vi har vært en del inne på dette. Vi har jo også hatt spørreundersøkelser i klassen som viser at de fleste ønsker seg til spesialisthelsetjenesten, mens behovet for folk er jo minst like stort i kommunehelsetjenesten. Mange jobber i kommunehelsetjenesten ved siden av studiene, men mange av disse vil nok søke seg over til spesialisthelsetjenesten etter studiet. Det er synd at det virker å være en tydelig forskjell i rekrutteringsattraktivitet her, og jeg skulle ønske det kunne vært gjort mer for at flere ville jobbe i kommunehelsetjenesten.

 

Disse to ukene, hva skal du bruke det til?

-          Praksisen er en del av bachelorgrad i sykepleie ved Høgskolen i Molde. Som en del av forebyggende helsearbeid blir dette min «Folkehelse- praksis». Når jeg har vært her, skal jeg fortelle de andre om dere og hva jeg har gjort, slik at vi kan dele erfaringer og sammenligne og lære av dette. Andre studenter er nå i praksisen på helsestasjon eller på fødeavdeling for eksempel.

 

Var det vanskelig å koble folkehelse- begrepet inn i det vi holder på med på Helseinnovasjonssenteret?  

-          Nei det synes jeg ikke. Hvis vi tenker på Omsorgstrappa og det å starte med å få et tilbud på lavest effektive omsorgsnivå, så jobber jo dere med fokus på å forebygge og fremme egenmestring, og slik utsette hjelpebehovet. Og forebygging er nært knyttet til folkehelse.

 

Er det noe som har overrasket deg eller gitt nye refleksjoner etter at du kom hit?

Det er dette med at kommunehelsetjenesten er så viktig, og at man trenger flere ressurser her. Og så synes jeg de prosjektene dere har her på senteret er veldig spennende

 

…Og hva ser du for deg å jobbe med på sikt?

Akutt eller anestesi, kanskje? Liker litt fart og spenning. Jeg kan absolutt også se for meg at det å jobbe med helseinnovasjon kan være noe for meg, senere når jeg har litt klinisk erfaring!

0