Portrett av Nina Zisko, Bjarte Bye Løfaldli, Maria Aasen- Stensvold fra Helseinnovasjonssenteret

Partner i nytt Pilot Helse- prosjekt

Helseinnovasjonssenteret er samarbeidspartner i ett av de fire prosjektene som ble plukket ut til å få nasjonale midler gjennom Pilot Helse fra Forskningsrådet.

93 millioner fordeles til de fire prosjektene, der næringsliv og offentlig sektor samarbeider for å løse ulike utfordringer i helsetjenesten.

– Innovasjon og næringslivssamarbeid er vesentlig for å sikre framtidens helse- og omsorgstjenester. Derfor er det en stor glede å se den betydelige interessen for samarbeid mellom så mange ulike aktører for å utvikle morgendagens helseløsninger, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til Forskningsrådet om tildelingen.

Prosjektet vi er partner i, heter "CaReScreen".

CaReScreen har som mål å legge til rette for at kreftpasienter får tilpassede og effektive rehabiliteringstilbud og å redusere variasjon i kvaliteten på tilbudene. Prosjektet skal utvikle klinisk beslutningsstøtte for kreftrehabilitering i tillegg til nye (digitale) rehabiliteringstjenester og tjenestemodeller på tvers av tjenestenivå. Prosjektet kommer fra Unicare AS sammen med Checkware AS og de offentlige virksomhetene St. Olavs hospital HF og Helseinnovasjonssenteret AS. Kreftforeningen er også med i prosjektet og SINTEF Digital, NTNU og Forskningsstiftelsen FAFO bidrar med FoU-tjenester.

Pilot Helse er en utlysning av midler fra Forskningsrådet til helhetlige innovasjonsløp. Ordningen ble lansert i Helsenæringsmeldingen og har som mål å fungere som et finansieringsalternativ og en brobygger for bedrifter og helse- og omsorgstjenestene for å koble innovative nye løsninger med utfordringene i tjenestene.

Vi gleder oss til å fortelle mer om prosjektet etter hvert!

På bildet over ser du de som deltar inn i prosjektgruppen fra Helseinnovasjonssenteret. Fra venstre forsker Nina Zisko, FoUI- leder Bjarte Bye Løfaldli og rådgiver forskning Maria Therese Aasen- Stensvold.

Les mer

Forskningsrådets nyhetssak:

93 millioner til helseinnovasjon med offentlig-privat samarbeid (forskningsradet.no)

0