Økt forskning for økt kunnskap

Transformasjon av rådata fra systemene ved Responssenteret, til informasjon og kunnskap for bedre tjenester i kommunene.

En viktig målsetning i prosjektet er å øke kunnskapen om og bruken av forskningsmetodikk i kommunene, for å bruke dette i tjenesteutvikling. Prosjektet søker blant annet å utvikle et verktøy for ansatte i kommunen hvor data fra velferdsteknologiske løsninger tilknyttet Regionalt Responssenter kan analyseres og visualiseres i en dashboard løsning. Informasjonen vil kunne gi økt innsikt, kunnskap og beslutningsstøtte for tjenesteutvikling i kommunal sektor.

Samarbeidspartnere i Økt forskning for økt kunnskap er Møre og Romsdal fylkeskommune Regionalt Responssenter med kommuner, Senter for helselogistikk- Høgskolen i Molde, Tieto og Helseinnovasjonssenteret. 


NRK Møre og Romsdal har intervjuet FoUI- leder Bjarte Bye Løfaldli og leder for Regionalt Responssenter, Benedicte Nyborg om prosjektet «Økt forskning for økt kunnskap». Du kan høre intervjuet under.


0 0