Illustrasjon av nyhetsbrev for oktober

Nyhetsbrev for oktober

Eldredagen

1.Oktober 2018 ble Eldredagen markert i Kristiansund med snitter, taler, musikk og fremvisning av velferdsteknologi. Av 112 mennesker i salen kom mange bort å spurte om blant annet trygghetsalarm, fallsensor og verktøyet KOMP. Kommunikasjonsansvarlig ved Helseinnovasjonssenteret, Signe Sefland, holdt tale, og Lillian Karlsen, prosjektmedarbeider Helseinnovasjonssenteret samt Jeanette Christin H. Størseth fra Utviklingssenter for Sykehjem og Hjemmestester, viste frem og samtalte med de fremmøtte om velferdsteknologi. Vi takker Pensjonistforbundet for invitasjonen! Her kan du lese en fin artikkel om dagen fra Tidens Krav: Ikke skremmende med teknologi!


Ny driftstekniker

Cecilie Engvik er ansatt som ny driftstekniker på Helseinnovasjonssenteret fra oktober. Cecilie har lang erfaring innenfor velferdsteknologi og har arbeidet som operatør ved Responssenteret i over 10 år. Hun har bakgrunn som sykepleier med videreutdanning innenfor velferdsteknologi. Kommunene kommer til å bli godt kjent med Cecilie etter hvert, da hun også vil lede driftsteknikernettverket i kommunene..!


Nasjonalt VFT-program

16.oktober var det samling i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram på Gardermoen. Hovedmålene i programmet er å gi personer med helseutfordringer trygghet til å kunne bo i egen bolig lengst mulig, og muligheter til å mestre eget liv og helse. Prosjektgruppen fra Nordmøre var representert ved Eli Ljøkjel, Margrete Svinvik, Tommy Pettersen, Pauline Kondov, Gunn Inger Lie og daglig leder Responssenter og prosjektleder velferdsteknologi, Benedicte Nyborg, samt driftstekniker Cecilie Engvik. Vi fikk svært gode tilbakemeldinger på vårt utførte arbeid så langt, samt fokus og planer fremover. Mye skjer, og mye skal skje..! 


Oppmerksomhet rundt prosjekt

Hospital@home er et av våre prosjekt som har fått bred oppmerksomhet i det siste, et prosjekt med stor overføringsverdi og relevans for utvikling av ny samhandling mellom spesialist- og kommunal helsetjeneste. Prosjektet er et samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal HF, ved Kristiansund sykehus, Kristiansund kommune, Helseinnovasjonssenteret med RRO og USHT, Sintef og Sykehusapoteket HF avdeling Kristiansund for ny tjenestemodell med intravenøs antibiotikabehandling i hjemmet ved bruk av velferdsteknologi. Vi anbefaler disse 2 radiosnuttene fra NRK for mer kunnskap om hva dette handler om (følg link under). Her intervjues 3 fra prosjektet: Lillian Karlsen fra Helseinnovasjonssenteret, Ann Iren Kjønnøy, prosjektleder DMS Kristiansund og Inger Stokke, prosjektleder, Helse Møre og Romsdal: Endelig samhandling

Hjemmesykehus


Gleder oss til nye lokaler

Helseinnovasjonssenteret har vokst enormt på ett år, og snart skal vi endelig få større plass og tilpassede lokaler i Øvre Enggate 8 i Kristiansund. Viktigst av alt er at vi får samlet oss alle i samme bygg! I nytt bygg får vi 3 etasjer med Responssenteret, Responsteam, FoUI og resten av Helseinnovasjonssenteret. USHT, prosjektleder DMS og flere andre med samme fokus som oss vil fortsette å være samlokalisert med oss. På bildet; Alf Magne Røbech som følger opp prosessen med å bygge om lokalene.


Workshop Minnealbum

Vi gjennomførte en workshop 3.oktober i forbindelse med utvikling av verktøyet Minnealbum. Eggedosis AS ønsker i samarbeid med Vindel, Helseinnovasjonssenteret ogMolde University College, senter for helselogistikk å gjennomføre et forsknings- og innovasjonsprosjekt med mål om å utvikle et nytt og innovativt interaktivt verktøy tilpasset pasienter, brukere, pårørende og ansatte i den kommunale helse og omsorgstjenesten. Produktet er spesielt tiltenkt eldre med demens. På workshop hadde vi deltakere fra blant annet Averøy, Smøla, Kristiansund, Sunndal og Aure som arbeider med demente til daglig.
Det var en kunnskapsrik og engasjert gjeng som var samlet, og vi fikk gjort et produktivt arbeid som en del av forprosjektet til utvikling av Minnealbum.


Ruller ut elektroniske medisindispensere

24.oktober samlet vi hele 50 stk flotte medarbeidere fra Nordmøre til superbrukeropplæring på to typer elektroniske medisindispensere. Hele Nordmøre tar i bruk ytterligere velferdsteknologi innen kort tid. Dette er et viktig skritt i digitaliseringen og bredding av ny teknologi. Vi har for over ett år siden digitalisert over 1500 trygghetsalarmer og neste trinn blir GPS Og digitale tilsyn. Målet er å støtte opp under egenmestring for våre pasienter og utvikle bærekraftige tjenester!


HUSK!

Vi arrangerer Kveldsuniversitetet onsdag 7.november kl 19-20 på Bar å sånn i Kristiansund. Denne gangen er tema angst; hva er det og hvordan kan vi håndtere det? Med Rask Psykisk Helsehjelp i Kristiansund kommune. Følg Kveldsuniversitetet på Facebook for mer informasjon! Kveldsuniversitetet

0