Illustrasjon av nyhetsbrev for august og september

Nyhetsbrev august & september

Eiere og partnere hadde møte med helseministeren

Mandag 20. august fikk helseminister Bent Høie presentert videre planer for Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund. Helseinnovasjonssenterets arbeid, oppnådde resultater, ambisjoner og videre målsettinger ble gjennomgått, med et tydelig budskap om at senteret må videreføres med penger på Statsbudsjettet. Det er videre inngått en regional partnerskapsavtale mellom ORKidé – Nordmøre Regionråd, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Helse Møre og Romsdal om å løfte Helseinnovasjonssenteret til en regional rolle i utvikling av framtidens helsetjenester for innbyggerne i hele Møre og Romsdal. Dette er utrolig viktig for senterets utvikling og vi er glade for den brede støtten Helseinnovasjonssenteret får for å videreføres og utvikles. Les lenger ned for å høre hva slags tilbakemelding vi fikk fra ministeren….!


Omsorgskonferansen

Helseinnovasjonssenteret har deltatt aktivt opp mot Omsorgskonferansen 2018 som arrangeres av fylkesmannen hvert år, i år arrangert 12.-13. september. Vi har deltatt i programkommité, med foredrag v/Benedicte Nyborg om velferdsteknologi på Nordmøre, v/Lillian Karlsen om Hospital@home og Signe Sefland om Helseinnovasjonssenteret. I tillegg stod vi på stand, og Responsteam fikk opp på scenen og fortelle om sin hverdag som utrykkende spesialsykepleiere i Responsteam. Det ble 2 lærerike dager med over 300 i salen. Responsteam består av Odin Bae Bolstad (t.v) og Rune Gjøvikli (t.h) og Nora Nilssen Østby som var tilstede på konferansen men som vi ikke fikk fanget på dette bildet.


Nasjonal

Helseinnovasjonskonferanse

Nasjonal helseinnovasjonskonferanse ble arrangert for første gang 26. september 2018, og samlet 150 personer på Thon Hotel Kristiansund. Konferansen hadde fokus på helseinnovasjon og fremtidens helsetjenester, og ble arrangert av KNN i samarbeid med Helseinnovasjonssenteret. Gjennom konferansen satte vi rammene for en nasjonal ogframtidsrettet møteplass, en faglig tung arena for nytenking og visjoner, med gode muligheter for kompetanse- og nettverksbygging. Dagen ble svært interessant, folk sa her var det mye faglig å ta med seg på høyt nivå. Kanskje får vi til noe tilsvarende også neste år..?


Velferdsteknologiens ABC i Kristiansund

25. september var det opplæring og oppstart for implementering av velferdsteknologi i Kristiansund kommune. Ca. 70 deltakere fra samtlige enheter i pleie- og omsorg starter i dag på opplæring i Velferdsteknologiens ABC. Målet for opplæringen er å gi en forståelse for hvilke utfordringer vi står overfor, hvorfor endringer bør skje nå, og hvilke roller ansatte har i de ulike fasene av endringsprosessene.


HURRA - Vi er lovet penger på statsbudsjettet..!

26.september ble en gledens dag på Helseinnovasjonssenteret..! Helseminister Bent Høie kom med en samlet, tverrpolitisk gjeng med et løfte om en bevilgning på 6.6 millioner til videre drift av Helseinnovasjonssenteret, på Statsbudsjettet for 2019. Dette betyr en videreføring av senteret utover oppsatte prosjektperiode, noe vi er svært letta og glade for..! Se gleden i dette videoklippet fra NRK Møre og Romsdal: Helseministeren med budsjettlekkasje Følg linken for å lese mer om saken i Tidens Krav: Høie: - Jeg har tro på det dere driver med


Nye fjes på senteret

Jeanette Christin Hanneseth Størseth har begynt i stilling som fagansvarlig for USHT Møre & Romsdal, satelitt Kristiansund. Hun blir tilknyttet FoUI- avdelingen ved

Helseinnovasjonssenteret. Jeanette- Christin er utdannet sykepleier fra 2002, og har videreutdanning i Kunnskapsbasert praksis og Ledelse i helse- og sosialtjenesten. Hun har bred erfaring fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten.


Maria Therese Stensvold- Aasen har startet opp som prosjektleder for USHT Møre & Romsdal/ Kristiansund kommune. Maria Therese er utdannet vernepleier og har videreutdanning innen ledelse, sexologi og funksjonshemming og velferdsteknologi. Hun skal det neste året lede et spredningsprosjekt for økt kvalitet i tjenestene til personer med utviklingshemming/ etablere et fagnettverk for medarbeidere som yter tjenester til personer med utviklingshemming i Møre og Romsdal.


Ellers

Håvard Frisvold Kvisvik er ansatt som rådgiver innen digital transformasjon og helseinnovasjon i Gjemnes kommune. I Gjemnes vil han jobbe med nye og gamle digitale verktøy og rutiner med fokus på brukeren og gevinstrealisering.


HUSK!

Vi arrangerer Kveldsuniversitetet onsdag 17. oktober kl 19-20 på Bar å Sånn i Kristiansund denne gangen er tema innovasjon i en digital tidsalder, med foredragsholder Lise Lillebrygdfjeld Halse. Her er link til arrangementet: Kveldsuniversitetet oktober

0