Illustrasjon av nyhetsbrev for april og mai 2018

Nyhetsbrev april & mai

Åpen dag velferdsteknologi

19.april arrangerte Helseinnovasjonssenteret sitt første åpne folkemøte om Velferdsteknologi. Her fikk publikum høre Kåre Hagen sitt foredrag om velferdsteknologi og ta og føle på ulike velferdsteknologiske løsninger som stod utstilt. Dagen ble en kjempesuksess med masse gode tilbakemeldinger, blant annet at folk både fikk mer kunnskap og ble tryggere på hva dette handler om! Vi vedlegger saken fra Tidens Krav nederst.


Siste Samling Velferdsteknologiens ABC

35 deltakere fra Aure, Averøy, Halsa, Kristiansund, Rindal, Sunndal og Tingvoll gjennomførte sin tredje og siste samling i læringsnettverket for Velferdsteknologiens ABC i Kristiansund 24. april. Målet for opplæringen har vært å gi en forståelse for hvilke utfordringer vi står ovenfor, hvorfor endringer bør skje og hvilke roller har de ansatte i fasene avendringsprosesser. Emnene i ABC- en dekker sentrale tema som lovverk og etikk, metoder for kartlegging av brukerbehovet og eksempler på teknologiske løsninger som er i bruk i kommunene i dag. Det er lagt vekt på å vise hvordan kommunene kan teste ut velferdsteknologi i praksis, og hva som kreves av forberedelser, testing, oppfølging, evaluering og dokumentasjon. Utviklingssenter for Sykehjem og Hjemmetjenester (USHT) på Helseinnovasjonssenteret har stått for opplæringen.


Animasjonsfilm

Helseinnovasjonssenteret har laget en animasjonsfilm som viser hvordan Trygghetsalarmene fungerer og hvordan Responstjenestene våre er bygget opp. Sjekk ut filmen her; Trygghetsalarmen animasjonsfilm!


DMS- leder samlokaliseres med Helseinnovasjonssenteret

Ann Iren Kjønnøy er ansatt som prosjektleder for DMS Kristiansund. For å legge til rette for god samhandling vil hun være ansatt i Helse Møre & Romsdal men ha sin arbeidsplass samlokalisert med oss på Helseinnovasjonssenteret. Ann Iren har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten, har samarbeidet med personell i mange kommuner og har brukererfaring fra pasientorganisasjoner. Hun gleder seg til å være med å utvikle Norges mest fremtidsretta DMS. Ann Iren begynner i stillingen 1.august.


Nettverkssamling Alarmansvarlige

Ansvarlige for Trygghetsalarmene på Nordmøre var samlet for samling 30.mai. Her stod faglig oppdatering og kompetanseheving, planlegging for framtiden, erfaringsdeling og sosialt samvær på agendaen. Dyktig gjeng som er helt avgjørende suksessfaktorer for implementering av velferdsteknologi på Nordmøre!


Vår første Internasjonale forskningskonferanse

Den 24.mai var 1000 forskere fra 55 land samlet i Bern for den 10. World Research Congress of the European Association for Palliative Care. Og hvem var der for å presentere 2 av totalt 338 postere på konferansen? Jo det var vår egen Lillian Karlsen! Vi er stolte over å ha deltatt på vår første, men ikke siste, internasjonale forskningskonferanse!


Nye ansikt

19. april ble Guro Løfaldli ansatt som prosjektleder for helsenæring på Helseinnovasjonssenteret. Guro har studert økonomi og har master i organisasjon og ledelse med spesialisering innen strategisk ledelse. Hun har erfaring som både selvstendig konsulent, og fra ulike start-ups samt teknologi- og forskningsbaserte organisasjoner.


1.mai kom vår helsetrainee på plass, Fride Bae. Fride er sykepleier og har i tillegg en master i demokratiassistanse. Hun er nå inne i et toårig løp som Helsetrainee i Kom Trainee, hvor hun jobber 8 måneder på tre ulike arbeidsplasser i Kristiansund kommune; Tildeling og koordinering, Helseinnovasjonssenteret/ USHT og Enhet for rus og psykiatri.

0