Illustrasjon av nyhetsbrev for juni

Nyhetsbrev juni

Fylkesmannen inviterte til felles samling

Helseinnovasjonssenteret og USHT deltok på Fylkesmannens samling for Forum for velferdsteknologi 6. juni. Her ble status for de 4 velferdsteknologiprogrammene i Møre og Romsdal presentert og det ble en sosial og faglig samling med fokus på progresjonen i prosjektene. Nyttig erfaringsdeling med relevante samarbeidspartnere som Fylkesmannen (arrangør), KomUt, ALV og Direktoratet for e-helse tilstede.


Arbeidsmøte Velferdsteknologiprogrammet

18. juni var det møte i arbeidsgruppa for det Nasjonale Velferdsteknologiprogrammet på Nordmøre. Fokus i møtet var på behovskartlegging og gevinstrealisering for elektroniske medisindispensere. I høst implementeres denne tekniske løsningen på hele Nordmøre. Det blir bra!


Besøk fra Trondheim

Vi fikk et spennende besøk fra Responssenteret i Trondheim kommune den 29.Juni. Kirsti Fossland Brørs og Marianne Formanek fra Trondheim kommune kom på besøk for vurdering av prosjektsamsarbeid med Helseinnovasjonssenteret og Responssenteret. God energi og mange felles tanker her!


Prosjektjobbing

Kya Zinlatt Long har jobbet hos oss på Helseinnovasjonssenteret med både film, video og animasjon tidligere, nå holder han på å lage en nettside til prosjektet Tre og helse. Prosjektet handler om å se nærmere på eventuelle helseeffekter ved bruk av tre i pasientomgivelser. Et veldig spennende prosjekt mellom Tredriveren Fylkesmannen Møre og Romsdal, NMBU, NTNU/NTNU-Wood, Innveno og Helseinnovasjonssenteret.


Gode pasientforløp

Helseinnovasjonssenteret og USHT deltok igjennomføringen av tredje samling i Læringsnettverk for utvikling av Gode Pasientforløp i Møre og Romsdal som ble arrangert i Kristiansund 4. og 5. juni. Godt og vel 200 deltagere fra 31 forbedringsteam fra kommuner og fylket deltok på samlingen. Satsingen Gode Pasientforløp har fokus på retningsendring gjennom å stille det viktige.


Politikerbesøk

8.juni fikk vi besøk av Stortingspolitikererne Jan Steinar Engeli Johansen og Åshild Bruun-Gundersen fra FrP, med lokalleder FrP Erik Aukan og Jøran Gården og Trine Mari Korsnes Nilssen fra Høgskolesenteret i Kristiansund. Vi fikk fortalt om hvordan Helseinnovasjonssenteret jobber for å imøtegå utfordringer ihelsesektoren, og vi fikk også understreket de gode synergiene vi sammen kan oppnå på tvers av kommuner, helseforetak, næringsliv, brukerorganisasjoner og utdannings og forskningsmiljø.


Næring + forskning

Vi er i gang med et samarbeidsprosjekt sammen med logistikkavdelingen – Høgskolen i Molde og Tieto. Det blir en god samskaping mellom akademia, kommuner/Helseinnovasjonssenter og privat næringsliv! Her bilde fra sist møte mellom Agaraoli Aravazhi og Berit Helgheim fra HiM, Unni Kvisvik fra Tieto og Bjarte Bye Løfaldli og Benedicte Nyborg fra Helseinnovasjonssenteret.


Sommerjobber

I sommer har Helseinnovasjonssenteret et par hyggelige karer på sommerjobb hos oss. Lavrans Grønseth (til venstre) er 23 år og akkurat ferdig med bachelor i informatikk på NTNU. Han skal i sommer jobbe med å utvikle en ny app knyttet til palliasjon til bruk for ansatte i hjemmesykepleien i Averøy kommune. Han skal også utvikle en app for Palliativ Plan, en plan for å sikre samhandling, planlegging og tilrettelegging av tiltak for alvorlig syke (https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/palliativ-plan). Lavrans sier følgende om sommerjobben; «Her er det hyggelig atmosfære, og så er det artig etter studiet og faktisk få satt et produkt ut i livet». Erlend Velle Dypbukt (til høyre), er 23 år og snart ferdig med en 5-årig master i kybernetikk og robotikk ved NTNU. Han bearbeider og grafisk fremstiller data fra Responssenterets trygghetsalarmer. «Det er spennende å jobbe i et kontorlandskap der det er så mye forskjellige folk og forskjellig aktivitet. Det gir interessante dager!» sier Erlend. Vi på Helseinnovasjonssenteret synes det er tøft å få tilført så spennende kompetanse og er glade for å ha dem her i sommer.


God sommer!

0