Tom Anders Stenbro Kreftforeningen

Ny i styret

Tom Anders Stenbro fra Kreftforeningen er valgt inn i styret for Helseinnovasjonssenteret.

- Skal vi klare å utvikle gode helsetjenester må vi få til reelle og involverende samskapingsprosesser med brukerne av tjenestene og i enda større grad høste lærdom fra deres erfaringer, fremhever Tom Anders.

Vi på Helseinnovasjonssenteret er glade for å få Tom Anders inn i styret, med sin bakgrunn i en av Norges største bruker- og interesseorganisasjoner, og et stort engasjement for bruker – og pårørendeinvolvering.

Tom Anders er utdannet sivilarkitekt med vekt på samfunnsplanlegging fra NTNU og har en master i politivitenskap fra Politihøyskolen i Oslo. Han har tidligere jobbet med kriminalitetsforebyggende arbeid på Nordmøre og samfunnsansvar/CSR i finansnæringen. Han er i dag distriktsleder for Kreftforeningen i Midt-Norge med fokus på bla. strukturert samhandling mellom tjenestenivåene og styrking av rehabiliteringstilbudet i kommunene.

Tom Anders er særlig opptatt av samskapingsprosesser hvor brukernes erfaringskompetanse legger grunnlaget for ny praksis.

Tom Anders tar over som vara styrerepresentant etter Ellen Engdahl. 

Les mer om vårt styre og våre eiere her

(Foto: Kreftforeningen)

 

0