finansminister Jan Tore Sanner og Geir Sylte ved Helseinnovasjonssenteret i møte

Møte med finansministeren

I dag har Helseinnovasjonssenteret hatt digitalt besøk av finansminister Jan Tore Sanner. Det ble en engasjert prat om hvordan vi kan møte fremtiden. I møtet var vi innom tema som utenforskap, friskere aldring, velferdsteknologi, forebygging og nye behov knytta til utdanning av helsepersonell.

På den digitale reisen til Møre og Romsdal hadde Jan Tore Sanner (H) valgt ut tre plasser å besøke, det var Campus Kristiansund, Helseinnovasjonssenteret og Glamox.

Sanner innledet med å si at han kjente godt til etableringen av Helseinnovasjonssenteret og at han så frem til å høre hvordan vi hadde utviklet oss. Adm. dir. Geir Sylte presenterte status 2021, og hvordan vi jobber og samhandler med innbyggere, eiere og samarbeidspartnere for å bidra til å utvikle en god og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Han vektla vår rolle som fasilitator og katalysator for helseinnovasjon, og betydningen av å skape sammen, på tvers av roller, nivå, fag og sektorer.

Nylig var finansministeren med å legge frem Perspektivmeldingen. Meldingen handler om hvordan regjeringen tror det norske samfunnet vil se ut de neste 40 årene, og hvordan vi skal løse utfordringene vi står overfor. Som en aktør som søker å bidra til konkret endring og en bærekraftig utvikling av fremtidens helsetjeneste, hadde vi felles engasjement rundt både problemstillinger og muligheter.

Finansministeren ønsket Helseinnovasjonssenteret lykke til med det viktige arbeidet og sa han ville følge godt med på oss fremover. Vi takker så mye for et hyggelig digitalt besøk og en god samtale.  

0