demens minnealbum

Minnealbum

Minnealbum er et verktøy for kommunikasjon mellom helsepersonell, pårørende og den demente.


Målet med prosjektet Minnealbum er å utvikle et nytt og innovativt interaktivt verktøy tilpasset pasienter, brukere, pårørende og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Gjennom brukermedvirkning, behovskartlegging, ny fagkunnskap og forskning skal velferdsteknologi og kommunikasjon knyttes sammen til en plattform som legger til rette for økt livskvalitet og en tryggere tjeneste for pasienter og pårørende. Plattformen skal også legge til rette for helsefremmende og forebyggende tiltak tilpasset

pasientgruppen som helhet og med stort fokus på tilpasningsmuligheter for den enkelte bruker.


Prosjektet er et samarbeid mellom Eggedosis, Høgskolen i Molde, Vindel og Helseinnovasjonssenteret, og er et FORREGION- prosjekt finansiert av Møre og Romsdal Fylkeskommune og Norges Forskningsråd.


Bildet er tatt av Michal Jarmoluk fra Pixabay0