Minnealbum

Minnealbum er et prosjekt som går på utvikling av et nytt produkt, med utgangspunkt i en ide fra det Kristiansund- drevne designbyrået Eggedosis.

Minnealbum er et verktøy for kommunikasjon mellom helsepersonell, pårørende og den demente. Produktet dreier seg kort sagt om en interaktiv plattform rettet mot demente. Hvordan forstå deres hverdag og tilrettelegge for en bedre pleie, samt forebygge en rask fremskredelse av lidelsen.


Prosjektet er et samarbeid mellom Eggedosis, Høgskolen i Molde og Helseinnovasjonssenteret, hvor vi nå er i gang med et forprosjekt.


3. oktober 2018 arrangerte vi en workshop for helsepersonell i ORKidé- kommunene. I tillegg har vi med oss representanter fra dementforeningen.


En forutsetning for arbeidet videre er et tett samarbeid med helsepersonell.

Forprosjektet har som mål å utrede om et slikt verktøy kan gi noe til demente, deres pårørende og ansatte i helse og omsorgssektoren. Å utvikle noe som ikke finnes i dag, og som kan være et positivt bidrag til pasientgruppen og ansatte i den kommunale helse og omsorgstjenesten.