Two men portraits smiling

Løfter helseinnovasjon sammen

Den ferske samarbeidsavtalen mellom Norwegian Smart Care Cluster og Helseinnovasjonssenteret styrker felles mål. Samarbeid og deling av nettverk og kunnskap vil øke kraft og handlingsrom i partenes innsats for utvikling og innovasjon.

– Forskning og innovasjon er sentrale virkemiddel for å utvikle nye bærekraftige løsninger, og vi må skape de nye løsningene sammen, sier Geir Sylte. Han er administrerende direktør ved Helseinnovasjonssenteret.

 

Samarbeidets innhold handler om å koble sammen kommuner, tjeneste og bedrifter, slik at de kan finne relevant spisskompetanse og prosjektpartnere. Det er også aktuelt å drøfte og løfte felles problemstillinger og aktiviteter, og å samarbeide om testing av nye løsninger gjennom Norwegian Smart Care Lab (NSCL).

 

– Vi har mange sammenfallende interesser med Norwegian Smart Care Cluster (NSCC), og felles engasjement for blant annet praksisnær forskning, tverrfaglig og tverrsektorialt samarbeid. Der vi har god nærhet til kommunene og deres behov, har NSCC som helseklynge god oversikt over kompetanse, ressurser og løsninger som kan være nyttige for tjeneste og bruker, utdyper Sylte.

 

Samarbeid har ingen grenser

Mens NSCC er en nasjonal helseklynge med hovedkontor i Stavanger og avdelinger i Bergen og Grimstad, har Helseinnovasjonssenteret sitt primære nedslagsfelt i Møre og Romsdal.

 

– Gjennom et slikt samarbeid løfter vi dialogen slik at regionene kan dra veksler på hverandre, sier Sylte.

 

– Koblingen mellom kommuner og brukere er viktig. Det er imponerende hva Helseinnovasjonssenteret har fått til i løpet av årene, og vi tror de kan være med å løfte medlemmene i klyngen vår, sier Arild Kristensen, daglig leder i NSCC.

 

NSCC jobber kontinuerlig for å skape fruktbare samarbeid som kan fremme kunnskap på tvers av sektorer og bidra til en raskere og bedre utvikling av helsesektoren.

 

– Vi mener det er viktig å bryte ned siloer og skaper en kultur der alle drar i samme retning. Slik at utviklingen av nye løsninger og implementering blir mer målretta og raskere, sier Kristensen.

 

Norwegian Smart Care Cluster
Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er et klyngeprosjekt med over 210 medlemmer. Av medlemsmassen er flesteparten bedrifter, men klyngen har også 50 kommuner/offentlige aktører som deltakere. Hovedkontoret ligger i Stavanger, med avdelingskontorer i Bergen og Grimstad. Medlemsmassen strekker seg over hele landet, og NSCC har også medlemmer internasjonalt.

Visjonen til NSCC er: “Generating impact through Smart Care solutions”

VIL DU VITE MER? Les mer om klyngen og lab her


Helseinnovasjonssenteret
Helseinnovasjonssenteret er et miljø for helseinnovasjon med spesielt fokus på forskning og samhandling. Vi jobber for en mer bærekraftig organisering av helsetjenestetilbudet i Norge og er et non- profitt offentlig aksjeselskap med kommuner, fylkeskommune og helseforetak på eiersiden. Sammen med eiere, samarbeidspartnere og samfunnets innbyggere søker vi å finne nye løsninger på nasjonale helseutfordringer gjennom kunnskap, forskning, utvikling og innovasjon.

Vår visjon er: "Sammen for fremtidens helsetjeneste"

 

 

HOVEDBILDE: (F.v.) Geir Sylte, administrerende direktør ved Helseinnovasjonssenteret, og Arild Kristensen, daglig leder Norwegian Smart Care Cluster. 

 

BILDER UNDER:

1) STERKE SAMMEN: Rundt bordet er teamet i NSCC, de arbeider med mål om å fremme smarte helseløsninger og samarbeid på tvers av sektorer.

2) INNOVASJON: Helseinnovasjonssenteret sitt team, vi jobber for en mer bærekraftig organisering av helsetjenestetilbudet i Norge. (Foto: Jonas Jacobsen)

 

0