Lill Sverresdatter leder NSF i samtale på Helseinnovasjonssenteret

Norsk Sykepleierforbund på besøk

- Arbeidet de gjør på Helseinnovasjonssenteret er viktig. Det er viktig med innovasjon som gir framtids sykepleiere mer tid til mennesket, for innovasjon må ikke brukes til å effektivisere bort sykepleierne, men gi de mer tid til sykepleie, sa forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen på besøk hos oss.

Tirsdag 12. mai besøkte forbundsledelsen i Norsk Sykepleierforbund Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund. Tilstede fra NSF var forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, nestleder Silje Naustvik, leder for NSF Student Edel Marlèn Taraldsen, fylkesleder Trine Bruseth Sevaldsen og nestleder Gjermund Ø. Moe i NSF Møre og Romsdal. Fra Helseinnovasjonssenteret deltok adm. dir. Geir Sylte, FoUI- leder Bjarte Bye Løfaldli og rådgiver forskning Lillian Karlsen. Leder av Regionalt Responssenter, Benedicte Nyborg, deltok også.

I møtet presenterte Helseinnovasjonssenteret hvordan vi jobber med forskning, utvikling og innovasjon, og løftet frem konkrete eksempler på prosjekt og aktivitet. Lillian Karlsen fortalte om hjemmesykehus og sitt kommende doktorgradsarbeid. Videre ble det diskusjon rundt bordet om sykepleierrollen, fremtidens sykepleie og sentrale tema innen helseinnovasjon.

- Helseinnovasjonssenteret vektlegger samhandling i alt FOUI-arbeid. Da er det viktig å inkludere ulike parter som bringer inn kunnskap og innsikt i forsknings- og innovasjonsarbeidet. NSF representerer en stor og viktig yrkesgruppe i helsesektoren. Sykepleierne er helt sentrale i utviklingen av fremtidens helsetjeneste, sa administrerende direktør Geir Sylte i forbindelse med Norsk Sykepleierforbunds besøk.

 

Se saken publisert av NSF her

Fotokreditt: Jon Fredrik Braadland-Konstali, Norsk Sykepleierforbund

0