Kunnskapsklyngen Cluster for Co- Creative Design and Innovation (CCSDI) har nettopp arrangert sin første konferanse!

Konferanse ble arrangert ved Doga`s lokaler i Oslo 5.  juni, og samlet godt over 100 personer som er interessert i samskapende tjenestedesign og innovasjon i helsesektoren. 


Helseinnovasjonssenteret er en av 16 partnere i klyngen, og vi var naturlig nok til stede under konferansen.

Konferanse-tittel var «Tjenestedesign i helse – hvordan samskaper vi fremtidens løsninger?»

Anita Das, forskningsleder SINTEF Digital og prosjektleder CCSDI, åpnet konferansen og fikk presentert klyngens foreløpige arbeid og tanker for fremtiden.

Programmet var spennende, og med forelesere som representerte design- og forskningsmiljø så vel som helsetjenestene, fikk vi belyst ulike perspektiver ved temaet;

-  Hvilken metoder og verktøy bruker tjenestedesignere i designprosessen?

-  Hvilke erfaringer har helsetjenestene med å bruke samskapende tjenestedesignmetodikk i praksis?

-  Hva anser forskere som viktige elementer ved tjenestedesignmetodikken for å realisere innovasjoner i helse- og omsorgssektoren? 


Helseinnovasjonssenteret bidro også med presentasjon på konferansen. FoUI-medarbeider Lillian Karlsen snakket om «Samskapende tjenestedesign i praksis- erfaringer fra prosjektet «Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus». Vi ser det som svært viktig å dele erfaringer og kunnskap om hvordan vi har brukt tjenestedesignprosessen i utviklingen av dette nye pasientforløpet, og hva vi opplever som suksessfaktorer og utfordringer. Behovet er stort for å bygge og dele kunnskap og kompetanse om effekten av 1) ulike tiltak og metoder 2) hvilke forhold er en forutsetning for og bidrar til disse effektene 3) hvordan kan ny kunnskap og innovasjoner faktisk implementeres i tjenestene.

Vi ser frem til videre kompetansebygging og kunnskapsdeling sammen med de andre aktørene i CCSDI- klyngen og håper på flere konferanser!

Les gjerne mer om klyngens arbeid her: https://www.ccsdi.no/about-ccsdi

Bilde 1: Lavrans Løvlie betegnes som grunnleggeren av tjenestedesignmiljøet i Norge, og han var med på å stifte verdens første tjenestedeignfirma, Livework. Løvli snakket bla. om hvordan vi bør tenke nytt om hvordan vi kan effektivisere helsetjenestene ved å bevege oss «Fra systemeffektivitet til mer effektive brukere».


Bilde 2: en fullsatt sal i Doga-lokalene fikk gleden av å høre på Elizabeth B- N. Sanders, grunnlegger av MakeTools and Associate professor at The Ohio State University. Sanders belyser i sitt innlegg behovet for bruk av samskapende prosesser og tjenestedeign-metodikk for å forbedre helsetjenestene, og hvordan ulike typer verktøy, metoder og «mindset» påvirker de gode prosessene.


0