Samtykke

iAgree

Ny løsning for digitalt samtykke 

iAgree er et innovasjonsprosjekt som utvikler en ny dynamisk løsning til bruk ved innhenting av samtykke og ved opplysningsplikt. Løsningen kan brukes i forbindelse med tildeling av velferdsteknologi, forskning på data generert av velferdsteknologi og eventuelle andre tilfeller hvor opplysningsplikt eller samtykke er påkrevd. 


Dette er et samarbeid mellom Helseinnovasjonssenteret, Regionalt Responssenter og Tieto. 

Bakgrunnen for prosjektet var opprinnelig et behov for å innhente samtykke på en mer brukervennlig, effektiv og oversiktlig måte, i utgangspunktet knyttet til bruk av velferdsteknologi. Det er ønskelig at brukere har lett tilgang til å gi, revurdere og trekke samtykke digitalt, og at en ny løsning dekker kravene til personvern og lagring og håndtering av opplysninger foreskrevet i GDPR. Vi ønsket en løsning som ville fungere for alle brukergrupper uansett funksjonsbehov og teknisk kompetanse, og vi ville at samtykket kunne brukes til ulike formål. Prosjektet har resultert i tjenesten Tieto Dynamic Consent. Vi ser nå videre på hvordan den nye tekniske løsningen kan være et nyttig verktøy også for å innhente samtykke i forhold til forskningsprosjekter. 


0