Samtykke

I agree

Ny løsning for samtykke 

I Agree er et innovasjonsprosjekt som utvikler en ny dynamisk løsning til bruk ved innhenting av samtykke og ved opplysningsplikt. Løsningen kan brukes i forbindelse med tildeling av velferdsteknologi, forskning på data generert av velferdsteknologi og eventuelle andre tilfeller hvor opplysningsplikt eller samtykke er påkrevd. 


Arbeidet skal resultere i en ny teknisk løsningmed tilhørende app. Samarbeidspartnere er Helseinnovasjonssenteret med kommuner og Responssenter og Tieto. Prosjektet med utvikling av første versjon av programvare vil avsluttes i mars 2019, videre utvikling og tilpassing av tjenesten vil videreføres. 

0 0