Helseinnovasjonssenteret tilknytter seg professor

Med spesialområde på tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning, er forsker Atle Ødegård en god match for Helseinnovasjonssenteret.

Psykologspesialist, Ph.d., professor og forfatter Atle Ødegård startet for få dager siden i en 15% stilling som spesialrådgiver på Helseinnovasjonssenteret. Han arbeider ellers som professor ved Høgskolen i Molde og har også en tilknytning til Nordlandsforskning. 

 

Bedre samhandling

Helseinnovasjonssenterets fokus på forskning og samhandling for å utvikle helsetjenestene i Norge passer Atle godt. Han ønsker seg enda mer samhandling i praksis mellom de ulike helse- og sosialtjenestene, og mener at de gode løsningene ofte skapes der utfordringene finnes.

 

«Jeg har fulgt Helseinnovasjonssenteret over tid, og også hatt noe direkte samarbeid. Det skjer utvilsomt mye spennende og innovativt ved Helseinnovasjonssenteret som jeg gjerne vil være en del av. Jeg opplever det som spesielt interessant at flere av de prosjektene som har oppstått og drives av senteret handler om å tenke nytt – til det beste for brukerne», sier han.

 

Administrerende direktør, Geir Sylte, sier dette om hvorfor senteret velger å knytte til seg Ødegård: «I Helseinnovasjonssenteret sitt arbeid med praksisnær forskning og innovasjon inn mot helse- og omsorgstjenestene vil Atle bidra med sin rike erfaringsbakgrunn inn mot både konkrete prosjekter og utvikling av FoUI- aktiviteten vår». Han påpeker også at engasjementet underbygger det etablerte samarbeidet mellom Helseinnovasjonssenteret og Høgskolen i Molde.

 

Innovasjon i offentlig sektor

Atle har gjennom mange år opparbeidet seg et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk, og er involvert i flere forskningsprosjekter. De siste årene har forskningen blant annet omhandlet innovasjon i offentlig sektor. Atle har publisert en rekke bøker og vitenskapelige artikler, og har forskningsfokus på blant annet tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon.  

 

Vi ser frem til å jobbe sammen! 

0