Tavle tjenestedesign prosess post it lapper

Vår deltagelse i den internasjonale kunnskapsklyngen CCSDI

Hvordan samskape gode, bærekraftige løsninger innen helse…? I dag vil vi fortelle litt om den internasjonale kunnskapsklyngen CCSDI som vi har vært en del av siden oppstart av nettverket i 2017.

CCSDI står for Cluster for Co-Creative Service Design and Innovation og representerer ulike partnere i helsesektor, forskningsmiljø, universitet, brukerorganisasjoner, designbyrå og helsenæringsaktører. Fokus i klynga er hvordan samskapende tjenestedesign bidrar til å realisere innovasjon i helsesektoren. Helseinnovasjonssenteret er en av 16 partnere i dette internasjonale samarbeidsprosjektet. 


Vår FoUI- medarbeider Lillian Karlsen har skrevet et blogginnlegg på CCSDI sin hjemmeside som du kan lese under. Det handler om våre erfaringer med bruk av tjenestedesign for å utvikle nye tjenester i prosjektet Hospital@home. Hospital@home er en ny tjenestemodell for samhandling i spesialisert hjemmesykehus, med bruk av mestrings- og avstandsoppfølgende teknologi. Samarbeidspartnere i Hospital@home er Helseinnovasjonssenteret med Regionalt Responssenter, Responsteam og kommuner, USHT, Helse Møre og Romsdal, SINTEF, Sykehusapotekene Midt- Norge.

Dette blogginnlegget er god lesning som et eksempel på hvordan vi jobber sammen for å utvikle bærekraftige tjenester. Les innlegget her

0