illustrasjon bok folk som jobber sammen

Gir ut bok i samarbeid med norske og internasjonale forskere

Ansatte ved Helseinnovasjonssenteret er med å utgi boka Samskaping - Sosial innovasjon for helse og velferd. Over 30 forfattere fra flere land har bidratt i boka.

Samskaping og innovasjon er «hete» begreper som for tiden dukker opp i svært mange offentlige dokumenter. Hvordan kommer disse begrepene til uttrykk innen helse - og velferdsområdet? Kan vi for eksempel bruke innovasjonsbegrepet innen helse og velferd uten å ta stilling til hvordan innovasjon skal forstås? Og samskaping – hva betyr egentlig det?

 

-          Helsetjenesteutvikling for fremtida forutsetter nært samarbeid med mange aktører – på tvers av profesjoner og organisasjoner – selvfølgelig med brukeren i sentrum. Vi tenker at denne boka kan bidra til å gjøre helsetjenestene bedre for brukene, sier professor Atle Ødegård som til daglig er professor ved Høgskolen i Molde, og nylig ble ansatt i en bistilling ved Helseinnovasjonssenteret.

 

FoUI- leder ved Helseinnovasjonssenteret, Bjarte Bye Løfaldli, har sammen med Atle og Trude Fløystad Eines (HiM) skrevet et kapittel med tittelen Helseinnovasjonssenteret – et kommunesamarbeid om forskning, tjenesteutvikling og innovasjon.

 

-          Det er spennende å presentere Helseinnovasjonssenteret på denne måten, for en bred nasjonal målgruppe, sier Bjarte.

 

-          Det er gøy å se hvordan innovasjonskraften vokser når flere kommuner står sammen om å utvikle sine tjenester med Helseinnovasjonssenteret som en katalysator, uttrykker Trude, som er dosent ved Høgskolen i Molde.

 

Boka består av tre deler og 17 kapitler. I den første delen - Noen bidrag til en kunnskapsplattform - presenteres sentral kunnskap om samskaping og innovasjon. I del to - Innovasjon og samskaping i kontekster - kommer vi tettere på hva samskaping og innovasjon kan være når fenomenene opptrer i konkrete virksomheter, som for eksempel i kommunene. I del tre – Supplerende perspektiver - presenteres noen perspektiver på innovasjon og samskaping som utfyller og utfordrer de mest anvendte betraktningene innen feltet.

 

Boka er akkurat utgitt på Universitetsforlaget og redaktører er professor Elisabeth Willumsen (Universitetet i Stavanger) og professor Atle Ødegård (HiM).

0