forskere samlet rundt et bord på Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund

Forskningskaffe på Helseinnovasjonssenteret

Torsdag 11. april møttes en gjeng med aktive forskere til Forskningskaffe, i regi av Campus Kristiansund. Denne gangen ble kaffemøtet holdt på Helseinnovasjonssenteret.

Campus Kristiansund Forskningskaffe er en uformell arena for aktive forskere på Nordmøre, som samles en gang i måneden

for å bygge nettverk og kjennskap på tvers av fagområder. Over en kaffekopp gis deltagerne gode muligheter til å bygge relasjoner med andre forskere i regionen.

En av kjerneoppgavene til Helseinnovasjonssenteret er å bedrive egne forsknings- utviklings- og innovasjonsprosjekt for å utvikle bedre
helsetjenester i Norge. Det er derfor en naturlig kobling å invitere nettverket Forskningskaffe til Helseinnovasjonssenteret. Helseinnovasjonssenteret ved Bjarte Bye Løfaldli, FoUI- leder, fortalte om Helseinnovasjonssenterets fokus og aktivitet, og det ble gitt en omvisning på Responssenter som ligger i første etasje i Helseinnovasjonssenteret. Et tema vi hadde mye å dele rundt var prosessering av big data for å få innsikt og kunnskap som igjen kan gi grunnlag for å utvikle bedre tjenester eller nye produkt.


Helseinnovasjonssenteret mener initiativ som Forskningskaffe styrker forskningsmiljøet i regionen, og er en viktig start til å utvikle et større miljø fram mot kommende Campus Kristiansund. Campus Kristiansund er planlagt ferdigstilt i slutten av 2022. 


Vi takker for en interessant dag!


Her kan du lese mer om Forskningskaffe

0