man in front of powerpoint on cocreation

Foredrag om Samskaping

Forrige uke var det samling for kunnskapsutvikling i førstelinjetjenesten  innen habiliteringsfeltet. Adm. dir Geir Sylte ved Helseinnovasjonssenteret holdt foredraget «Er samskaping en forutsetning for innovasjon i helse- og omsorgstjenesten?»

 

I voksen-habiliteringsfeltet har flere erfart at kunnskap, som formidles og utvikles mellom spesialisthelsetjenesten og kommunenes helse - og omsorgstjenester, ofte ikke slår rot i praktisk tjenesteyting. Dette kan gjelde i enkelt saker, men også mer generell kunnskap som formidles på fagdager (f.eks «om tvang og makt»). Det synes altså som om det er behov for økt kunnskap om hvordan samarbeidet mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten kan utvikles.

 

Nylig ble det gjennomført en samling på fantastiske Håholmen, der en rekke sentrale personer i vår region deltok. Mange faglige temaer ble presentert og diskutert. Adm. dir. Geir Sylte ved Helseinnovasjonssenteret presenterte foredraget «Er samskaping en forutsetning for innovasjon i helse- og omsorgstjenesten?». Et sentralt tema i foredraget var at store, komplekse utfordringer er vanskelig å løse alene. I dag og i framtiden vil det derfor være behov for en betydelig grad av samhandling mellom en rekke aktører.

 

Geir Sylte fremhevet også at ledelsen spiller en helt avgjørende rolle for at samhandling skal kunne skje – ved å legge til rette for arbeidet som skal foregå og for eierskapet til prosessen og resultatet. Åpenhet og trygghet mellom aktørene er også en nødvendig forutsetning.

 

Atle Ødegård (HiM/Helseinnovasjonssenteret) deltok også på det faglige seminaret, som inngår i et større prosjekt mellom NTNU, Høgskolen i Molde, Helse Møre og Romsdal og førstelinja ved kommunenes helse- og omsorgstjenester. Prosjektleder er førsteamanuensis Emmy Elizabeth Langøy (HIM og NTNU).

 

Trykk på bildet under for større format.

Fra venstre: Karl Yngvar Dale (HiM), Bjørg Neset (RHAB/NTNU), Martha Midtbø (Molde kommune), Lajla Wennevold (praksisfeltet/Sunndal), Janne Remøy Endresen (bruker representant), Atle Ødegård (HiM/Helseinnovasjonssenteret), Geir Sylte (Helseinnovasjonssenteret), Emmy Elizabeth Langøy (HiM/RHAB/NTNU), Hilde Husby (Helse Nordmøre og Romsdal HF) og Frode Skjelstad (Helse Nordmøre og Romsdal HF). 

0