Helseinnovasjonssenteret Kristiansund shaking hands

Fast post på Statsbudsjettet!

Tirsdag 3. september 2019 kom en tverrpolitisk gruppe politikere på besøk til Helseinnovasjonssenteret. De hadde med seg svært gode nyheter. Helseinnovasjonssenteret har fått fast post på Statsbudsjettet, med 10 millioner i årlig bevilging fra 2020.

Besøket var godt og bredt sammensatt av følgende politikere; Vetle Wang Soleim (H), Asgeir Bahre Hansen (V), Ragnhild Helseth (V), Jan Steinar Engeli Johansen (Frp), Robert Nordvik (Frp), Torbjørn Sagen (H), Kjell Neergaard (Ap), Victoria Smenes (Krf) og Annika Indergaard (Krf).


Administrerende direktør Geir Sylte formidlet en stor takk for den brede politiske støtten og troen på senterets nytteverdi.


«Jeg har opplevd stor positivisme fra alle aktører opp mot Helseinnovasjonssenteret og folk er engasjert i at vi skal lykkes. En fast bevilging på Statsbudsjettet betyr for det første at det gode arbeidet og de nyttige prosjektene som er igangsatt får fortsette. Det betyr at vi kan tenke langsiktig i vår satsning og får fortsette å benytte den dyktige kompetansen som er etablert ved senteret. I tillegg får vi utvidet grunnbemanningen for å drive senterets arbeid og vi vil kunne nå bedre ut til våre eiere, interessenter og samarbeidspartnere. Dette er arbeid som helt konkret vil gi bedre helsetjenester for innbyggerne» sier Sylte.


Gjennom visjonen «Sammen for fremtidens helsetjenester», søker Helseinnovasjonssenteret sammen med eiere, samarbeidspartnere og samfunnets innbyggere å finne nye bærekraftige løsninger på nasjonale helseutfordringer.


Siden vi startet opp som midlertidig prosjekt mars 2017 har Helseinnovasjonssenteret hatt en rask og god utvikling med fokus på samhandling, helse og velferdsteknologi, folkehelse og helse som næring. Nå tar senteret steget over fra midlertidig til fast drift, og endrer organisasjonsform fra prosjekt til å bli et non- profitt offentlig aksjeselskap. Ut ifra denne modellen ønsker vi å inkludere flest mulig lokale og regionale helse- og omsorgsaktører, og ønsker flest mulig kommuner inn på eiersiden for å styrke det tette samarbeidet.


Med utgangspunkt fra regionen Møre og Romsdal skal Helseinnovasjonssenteret AS bidra til utvikling og innføring av nye innovative løsninger, produkter og tjenester som er av høy kvalitet og ressursgivende for helse og omsorgstjenestene.


Midler som Helseinnovasjonssenteret tildeles kommer direkte tilbake til senterets eiere, bidragsytere, samarbeidspartnere og samfunnet i form av nye tjenester, løsninger, kunnskap, kompetanse, næring og samhandling.


Foto: Tore Lyngvær0