Et finsk perspektiv

Finland ligger i verdenstoppen innen digitalisering og fremtidsretta utvikling av helsetjenester. På leting etter nye samarbeidspartnere for helseinnovasjon i Norge, tok finske Jouni kontakt med Helseinnovasjonssenteret. Hvilke fokus har vi felles, og hvordan ser fremtidens helsetjeneste ut fra et finsk perspektiv? Møt Jouni Carlsson fra Business Finland.

Jouni bor i Nittedal med familien sin. Han er drivende engasjert, liker å gå på ski og å lage mat. Han har også en sterk interessere for å finne synergier og samarbeidsmuligheter mellom Finland og Norge. Statistikken viser at Norge og Finland kunne ha gjort mye mer sammen både i FoUI og i business enn hva vi gjør i dag.

 

Norge og Finland er gode naboer, og jeg håper å se mer samarbeid mellom oss innen næringsliv, forskning og støtte av startups som bruker nye innovasjoner, sier Jouni.

 

Hvem er Business Finland?

- Business Finland er en finsk offentlig aktør som tilbyr innovasjonsfinansiering, tjenester for internasjonalisering og promoterer Finland som en reisedestinasjon og leter kontinuerlig utenlandske direkteinvesteringer for Finland. Vi kan si at Business Finland er som en finsk versjon av Innovasjon Norge.

 

Jouni sitt hovedansvar i Norge er helse- og velværesektoren. For Jouni er det derfor sentralt å finne nye nettverk i Norge for å kunne koble finske bedrifter og FoU-miljøer med det nettverket han har fra før.

 

Hvilke linkinger, felles fokus og engasjement ser du oss imellom?

- Business Finland og Helseinnovasjonsenteret kan jobbe sammen innen flere områder for eksempel med digital helse og forebyggende helseteknologi. Finland har utviklet virtuelt sykehus og Helseinnovasjonssenteret jobber med lignende prosjekter for eksempel hjemmesykehus. Det er også interessant for meg å se hva vi kan gjøre sammen når det gjelder lokaliseringsteknologi, mixed reality (MR) og empatiske bygg for å nevne noe.

 

Kan du fortelle litt om status teknologi og helse i Finland, her ligger dere globalt langt fremme når det gjelder både digitalisering, bruk av data, velferdsteknologi og samhandling på tvers av miljø og sektorer?

- Finland er et av de ledende landene innen digitalisering. Vi har investert systematisk i den digitale infrastrukturen. Landet vårt har full 5G-dekning. Våre helseteknologibedrifter, også norske, har tilgang til 5G i noen av de kliniske testbed-miljøene vi har i Finland. Helseteknologi er det raskest voksende High Tech- segmentet i Finland, så vi er i kjernen av digitalisering av helsetjenester. Vi har også mange selskaper, for eksempel, innen telehelse, virtuelle helsetjenester og løsninger for mental helse, som er interessert i det norske markedet. Norge har den perfekte digitale infrastrukturen, og sammen kan vi forbedre pasientens livskvalitet. Dette handler jo om pasienten til slutt. Maritimsektor begynte å jobbe med helsesektoren allerede i fjor og nå ser vi en voksende interesse mot bærekraftige sykehus. Så det er mye som skjer nå.

 

Er det store forskjeller mellom Norge og Finland på helseområdet og utviklingen her?

- Generelt sett ser jeg ikke så store forskjeller mellom Norge og Finland. Finland har en livlig startup-scene, og våre helseteknologi- økosystemer er de største i verden. Vi har flere helseteknologi-startups per innbygger enn noe annet land i verden. Norge har også fokus på klustere mens Finland tror på økosystem-modellen. Finland jobber også aktivt med presisjonsmedisin, men slik jeg har det forstått så Norge startet å snakke om dette i fjor på nasjonalt nivå. Finland har også en ny lov fra 2019 som tillater bruk av sekundær helsedata til pasientene i ulike områdene for eksempel vitenskapelig forskning, statistikk, utviklings- og innovasjonsvirksomhet, opplæring osv. Dette er unikt i verden.

 

Fra ditt ståsted, hva mener du er et viktig fremover i utviklingen av fremtidens helsetjeneste?

- Utfordringene innen helse er globale og trenger helt ny måte å tenke på; befolkningen blir eldre og kostnadene øker over hele verden. Det globale skiftet vil være fra behandling på sykehus til forebyggende og predikative helsetjenester. Ny teknologi som bruker data, samler den fra forskjellige kilder og muliggjør tid-sted uavhengige løsninger, er kjernen i dette skiftet. Digitalisering krever helt nye prosesser i stedet for å prøve å jobbe med de gamle. Ofte den nye teknologien er ikke i veien for fremgangen, men frykten for endring eller mangelen på forståelse hva den nye teknologien handler om. Jeg tror utdannelse vil muliggjøre endring i måten vi tenker på digitalisering i helsesektoren og gir oss et bredere perspektiv i den digitaliserende verden.

 

Hva er noe av det mest spennende du vet om knyttet til helse og teknologi nå, som du skulle ønske folk i gata fikk vite mer om?

- Det er vanskelig å velge, men jeg kan trekke frem noen eksempler på spennende bedrifter og hva de har fokus på. Kaiku Health er en veldig spennende bedrift som jobber innen pasientrapporterte utfallsmål (Patient Reported Outcome Measures - PROM) med fokus på kreftpasientene. Auntie jobber innen mentalhelse ved å tilby pyskologtjenester online (behov for dette har bare skutt i været under pandemien) og Deep Sensing Algorithms har utviklet covid-19 hurtigtest der man får en diagnose på en app etter 3 sekunder bare ved å blåse i en tube.

 

Oppfordring om å knytte kontakt

Vi på Business Finland-kontoret i Oslo er ditt kontaktpunkt enten det dreier seg om et delegasjonsbesøk til et sykehus i Finland, søke etter partnere i privat sektor eller om du er på jakt etter nye helseløsninger. Business Finland tilbyr også gratis webinarer hver første tirsdag hver måned med ulike tema. I februar handlet det om persontilpasset medisin og nå i mars er temaet 5G. Det er bare å melde seg på for å høre mer og finne nye nettverk i Finland!

 

Les mer om Business Finland og deres fokus på helse HER.

 

 

0