tegnet illustrasjon tjenestedesign trygghetsprinsipp personer tegning prosess

Er workshop en god arena for samskaping?

Hva tenker du når vi sier ordet workshop? Er du en av de som blir klam i hendene av tanken på å gjøre gruppearbeid sammen med folk du ikke jobber med til vanlig? Eller er du en av de som elsker tanken på å få et avbrekk i hverdagen for å få utfolde seg kreativt sammen med andre?

På Helseinnovasjonssenteret brukes ofte workshop for å få til direkte dialog om en utfordring, hente innsikt og skape løsninger sammen. Men oppleves det som en trygg prosess for de som deltar? Er workshop det riktige formatet å utføre samdesign på, dersom prosessen i seg selv ikke formidler trygghet? Hvordan kan vi som arrangerer workshop skape økt trygghet? Cecilies masteroppgave Fasilitere for trygghet i et samdesignmøte omhandler trygghetsprinsipper for workshop, med Helseinnovasjonssenteret som casestudie. Denne uken arrangerer Helseinnovasjonssenteret igjen workshop, og sammen bruker vi anledningen til å dele noen tanker om workshop og trygghet.


Verksted?
Ordet i seg selv kan gi enkelte en følelse av ubehag. Ingen har imidlertid klart å enes om et godt norsk ord for workshop. Språkrådet nevner arbeidsmøte, arbeidsseminar og arbeidsgruppe som avløserord, men viser til at den mer direkte oversettelsen arbeidsverksted har slått bra an. Denne uka er det bestilt konferanserom og det kommer til å stå “arbeidsmøte” på døra. Da vil det komme rundt 20 kjente og ukjente personer hvor noen kjenner hverandre fra før, andre ikke. Å komme til et rom med en stor gruppe mennesker du kanskje ikke har møtt før - uten nødvendigvis å vite hva som venter deg, men at det forventes noe av deg - er muligens ikke det beste utgangspunktet for trygghet. Så hvorfor inviterer vi til workshop?


Tverrfaglig kunnskapsdeling
Utfordringsbildet innenfor helsevesenet blir mer og mer komplekst, og samskaping kan hjelpe oss å utvikle de innovative løsningene dagens samfunn krever. Workshop kan beskrives som en form for samdesign eller samskaping. 


I en samdesignprosess ønsker man å samle flere aktører som enten er fag- eller opplevelseseksperter, og få dem til å dele kunnskap og erfaringer med hverandre slik at de kan lære av hverandre og komme med kreative
og innovative løsninger.

Workshopen kan være en god arena for tverrfaglig samskaping. Her kan man invitere mange mennesker med forskjellig bakgrunn, og samle innsikt, ideer og forankre et prosjekt i løpet av kort tid. Nøkkelen er å få dem til å dele av sin kompetanse og erfaring. Det er her ideen om trygghet spiller inn. Psykologisk trygghet kan beskrives på denne måten:


Psykologisk trygget er troen på at man ikke blir ydmyket eller straffet for å komme med ideer, spørsmål, bekymringer eller innrømme feil.


Et viktig mål er derfor å skape en ramme av trygghet. Å planlegge og fasilitere en workshop er ingen enkel oppgave og det er ørten ting man skal ta hensyn til. I planleggingen skal man bestille lokaler, invitere og følge opp, planlegge innhold og handle inn materiale. Underveis skal man klargjøre rommet, hilse deltakerne velkommen, presentere og veilede i gruppearbeidet. Å sørge for at enhver føler seg bra kan fort glemmes i mylderet av detaljer, men for mange designere er det å fasilitere for trygghet ansett for å være det viktigste vi gjør under en workshop. Klarer vi ikke det, får vi rett og slett ikke resultatene vi ønsker oss.


Man har et godt utgangspunkt når rommet koker av engasjement. Under den første workshopen i prosjektet Min T2D opplevde vi et slikt engasjement blant deltakerne. En slik stemning er ikke for gitt, og vi kan ikke si med sikkerhet hva som skapte den, men kanskje hadde det noe med trygghet å gjøre.


Trygghetsprinsipper
I masteroppgavens analyse av den nevnte workshopen trekkes det bl.a. frem som positivt at det ble uttrykt takknemlighet for at deltakerne stilte spørsmål. Det at deltakerne ble presentert med en på forhånd halvveis ferdig utarbeidet løsning er noe det stilles spørsmål ved - dette kan være en hemmer for kreativitet.


Disse og andre aspekter ved samdesignsprosesser danner grunnlaget for 18 trygghetsprinsipper i masteroppgaven. Prinsippene fungerer som en slags huskeliste, og beskriver hva man bør tenke på før, underveis og etter workshopen. Et eksempel går ut på å sende en forberedelsesoppgave til deltakerne i forkant. Et annet handler om å vise ydmykhet. Prinsippene fungerer som et nyttig verktøy og anbefales til alle som holder workshop fra tid til annen. Oppgaven, med trygghetsprinsippene, kan du lese i sin helhet i vedlegget under.


Når Helseinnovasjonssenteret arrangerer workshop denne uken skal de gjøre sitt beste for å følge trygghetsprinsippene. Dette blir andre workshop i Min T2D-prosjektet, og de fleste vil kjenne både arrangørene og de andre deltakerne igjen. Men enkelte vil være nye – la oss håpe vi klarer å gi dem en
god opplevelse!

Masteroppgave C. Kristoffersen
0