Fagsamling driftsteknikere sal med folk som hører på foredrag om velferdsteknologi

Driftsteknikersamling for hele fylket

Alle som drifter/ har teknisk ansvar for velferdsteknologi i kommunene i Møre og Romsdal, ble 1.oktober invitert til nettverkssamling i Kristiansund. Målet var å utveksle kunnskap og erfaringer som kan hjelpe videre implementering av velferdsteknologi.

På Nordmøre har det vært et etablert og driftet et nettverk for driftsteknikere innen velferdsteknologi i 2 år. Leder for dette nettverket har vært driftstekniker ved Regionalt Responssenter i Kristiansund. Dette har vært spesielt nyttig for kompetanseheving og kunnskapsdeling for de som jobber med drift av ulike velferdsteknologiske løsninger, som ofte sitter alene med dette ansvaret i den enkelte kommune- og har et mer eller mindre definert ansvar for oppgaven. Fylkesmannen har oppfordret til at ordningen skal utvides i hele fylket og prosjektleder for det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, Benedicte Nyborg fikk utfordringen. Alle driftsteknikere for velferdsteknologi ble derfor invitert for å utvide nettverket fra lokalt til regionalt. 


Sverre Veiset fra Fylkesmannen Møre og Romsdal ønsket velkommen, før prosjektleder for det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet og leder for Regionalt Responssenter Benedicte Nyborg hadde innlegg om faglig forsvarlighet i et teknologisk perspektiv. Hva skjer når teknologi erstatter helse- og omsorgstjenester og hvilke krav må vi forholde oss til? Benedicte fortalte også hvorfor og hvordan nettverket på Nordmøre ble etablert, og hvilke erfaringer de har gjort seg så langt med dette. Rådmann i Kristiansund, Arne Ingebrigtsen, har et overordnet perspektiv på nettopp denne rollen og informerte om viktigheten sett fra rådmannsnivået. Deretter fortalte Cecilie Engvik, driftstekniker i Kristiansund kommune, om sin rolle og praktisk, daglig drift av velferdsteknologi. Deltagerne fikk også høre om signalflyt, heartbeat og andre tekniske anbefalinger for digitale trygghetsalarmer og velferdsteknologi fra IKT- rådgiver Hans Arvid Johansen fra Kristiansund kommune. Brannsjef i Kristiansund, Kjell Inge Mathisen, snakket om samhandling mellom brann/redning og helsevesenet og ikke minst fremtidsscenarioet når flere eldre blir hjemmeboende. Deretter deltok deltagerne i en workshop med tema «Hvordan kan vi jobbe i vår region for å heve den digitale kompetansen innen velferdsteknologi?»

Vi fikk svært gode tilbakemeldinger på fagdagen og ikke minst er det viktig å sette fokus på oppgaver og ansvar som må avklares før implementeringen av velferdsteknologi startes opp.

Det er hevet over enhver tvil at tverrfaglighet er sentralt og at oppgaven ikke alene kan løses av helsesektoren- men gjennom samhandling med flere kommunal enheter og frivilligheten.

0