Illustrasjon studentoppgaver demens NTNU

Design for demens

Hva kan vi gjøre for å forebygge demens? Dette ble studentene i interaksjonsdesign utfordret til å se på med tjenestedesign som metode.

Nasjonal utfordring
Da Helseinnovasjonssenteret ble bedt om å sende inn oppgaver til masterstudiet i interaksjonsdesign ved NTNU valgte vi et tema vi er ekstra opptatt av. Demens er en av de største utfordringene helsetjenestene og samfunnet står ovenfor i dag og i vår nærmeste framtid. Et sterkt økende antall personer kommer til å måtte leve med sykdommen i fremtiden. Ifølge demenskartet.no kan antallet være doblet i løpet av de neste tjue årene. Er det noe vi kan gjøre for å bremse denne bratte vekstkurven? Det er fortsatt mye vi ikke vet om demens. Det finnes ingen kur, men vi vet at enkelte tiltak kan virke forebyggende, som for eksempel utdanning, fysisk aktivitet og bruk av høreapparat for personer med dårlig hørsel. Ved å ruste folk med bevisstgjøring og kompetanse kan hver enkelt motiveres til å ta større ansvar for egen helse, og forhåpentligvis forebygge sykdom ved demens.

Tjenestedesign som metode
Det er denne problemstillingen designstudentene i Trondheim og på Gjøvik har jobbet med i emnet tjenestedesign denne høsten. Hele tre grupper valgte å jobbe med vår problemstilling. De skulle arbeide seg gjennom en tjenestedesign-prosess, fra problemstilling og frem til en løsning. Prosessen innebærer innsiktsarbeid, idémyldring og testing av ideer. Brukere, pårørende og ansatte har blitt involvert under intervjuer, samskapende møter og testing av prototyper. Visuelle virkemidler gir tydelig kommunikasjon og felles forståelse.

Gjennom innsiktsarbeid har studentene blant annet funnet at folk flest ikke kjenner til forebyggende tiltak ved demens, og at det er mangel på tilgjengelig informasjon om temaet. Samtidig har personer som har blitt intervjuet uttrykt et ønske om å lære om dette.

Fokus på bevisstgjøring
To av gruppene valgte å utvikle kampanjer for bevisstgjøring. Den siste gruppen utviklet et hjelpemiddel for tidlig diagnostisering. De endelige konseptene kan du se ved å laste ned oppgavene fra nederst i artikkelen.

I tjenestedesign er prosessen spesielt viktig. Det er denne som gjør at tjenestedesign ofte fører til treffsikre løsninger. For oss var det interessant å se hvordan studentene har gjort et grundig innsiktsarbeid, jobbet med forskjellige virkemidler, gått frem og tilbake i prosessen, involvert aktuelle brukere, og hvordan alt dette har påvirket de endelige konseptene. Dette er arbeid vi ønsker å vise frem, og som vi eller andre kan bygge videre på.

Studentene synes dette er et viktig område, og er glad om arbeidet kan være til nytte og videreføres. Send oss en epost dersom du ønsker å vite mer eller komme i kontakt med studentene på post@helseinnovasjonssenteret.no

Ønsker du å se nærmere på oppgavene kan du laste dem ned samlet under. 

Titler: 

  • Challenges with dementia 
  • How can preventive work for dementia in the population be increased and stimulated?
  • Service Design Report Dementia Prevention

 

Les studentoppgavene her
0