Besøk fra Slovenia

Den siste uka har vi hatt besøk av Dean Lipovac fra Slovenia på Helseinnovasjonssenteret, som undersøker hvordan vi nordmenn responderer på ulike materialer. 

Dean er 28 år gammel og har fagbakgrunn i psykologi. Han arbeider som forskningsassistent for InnoRenew Center of Excellence i Koper, Slovenia (https://innorenew.eu/). InnoRenew CoE er et forskningsinstitutt for fornybare materialer og bærekraftige bygninger, som har fokus på å overføre vitenskapelig kunnskap til næringsliv. Selv er han en del av den tverrfaglige forskningsgruppen human health in the built environment, og jobber spesifikt med hvordan vår mentale helse påvirkes av våre bygningsomgivelser. Så hvorfor er han i Kristiansund og på Helseinnovasjonssenteret? Helseinnovasjonssenteret har prosjektet Tre og helse som fokuserer på treets egenskaper og effekter på vår helse. Gjennom forskningssamarbeidet som inkluderer NMBU i Ås, har Dean kommet i kontakt med oss og er nå her for å undersøke hvilke materialer nordmenn foretrekker. Hvorfor Norge? Jo, fordi det er et land som bruker mye tre som materiale. I Kristiansund har Dean gått rundt på cafeer, helsehus og kjøpesenter og tatt med seg ulike materialer som naturlig tre, behandlet tre, stål, melamin mm og spurt folk over 60 år om hvordan de opplever de ulike materialene. Føles det naturlig? Beroligende? Mykt? Hardt? Hva foretrekker de? På sikt utvikles kunnskap om hvilke materialer som foretrekkes, noe som igjen kan brukes til å beslutte å bruke disse materialene mer som byggemateriale og interiørmateriale, og å utvikle nye konsept ut fra de foretrukne materialene. På sikt er målet å gi folk berikende omgivelser og å forbedre deres livskvalitet. 

dean.lipovac@innorenew.euhttps://innorenew.eu/


Over the last week we have had the pleasure to have Dean Lipovac from Slovenia at the Health Innovation Center! Dean is 28 years old and has a background in psychology. He works as a research assistant for the InnoRenew Center of Excellence in Koper, Slovenia (https://innorenew.eu/). InnoRenew CoE is a research institute for renewable materials and sustainable buildings, which focuses on transferring scientific knowledge to business and industry. He himself is part of the interdisciplinary research group human health in the built environment, and works specifically with how our mental health is affected by our building environment. So why is he in Kristiansund and at the Health Innovation Center? The Health Innovation Center has the Tree and Health project that focuses on the wood's properties and effects on our health. Through the research collaboration that includes NMBU in Ås, Dean has come in contact with us and is now here to investigate which materials Norwegians prefer. Why Norway? Yes, because it is a country that uses a lot of wood as a material. In Kristiansund, Dean has walked around in cafes, health centers and shopping centers and brought with him various materials such as natural wood, treated wood, steel, melamine etc. and asked people over the age of 60 about how they experience the different materials. Does it feel natural? Calming? Soft? Hard? What do they prefer? In the long term, knowledge about which materials are preferred is developed, which in turn can be used to use these materials more as building material and interior material, and to develop new concepts based on the preferred materials. In the long run, the goal is to give people enriching environments and to improve their quality of life.

dean.lipovac@innorenew.euhttps://innorenew.eu/

0