Behersker språket R

Har du hørt om språket R? I tillegg til persisk og engelsk kan Shohreh dette språket flytende. Denne kompetansen skal hun bruke inn i prosjekt ved Helseinnovasjonssenteret de neste 3 månedene. Vi snakker om programmeringsspråket R, som brukes til å analysere data.

 

Begeistret

Hun kom til Norge for bare et halvt år siden, Shohreh Pourghaedi fra Iran. Etter å ha satt seg grundig inn i pensumlista fant hun ut at Høgskolen i Molde hadde akkurat den kombinasjonen hun ønsket for sin master: Logistics Analytics. På grunn av korona tok hun første semester digitalt hjemme i Iran. Fra januar har hun bodd i Molde og elsker å bo i regionen.

-         Alle menneskene jeg møter her er så hjelpsomme og varme, jeg trives veldig godt, uttrykker Shohreh, - I tillegg fant jeg ut at HiM er en av de beste i verden på logistikk, og at fagsammensetningen passer mine største interesser.

 

Fra jobb olje og gass i Iran

Shohreh er spesielt interessert i matematikk, fysikk og datavitenskap. Med bachelor i Industrial engineering jobbet Shohreh først 8 år innen olje- og gass i Iran. Her var hun spesialist på anskaffelser, jobbet med innkjøp og tekniske spesifikasjoner av utstyr. Hun elsker å gå i dybden og arbeide med detaljert  informasjon.

 

Programmering

Rammene for programmering kan brukes i alle fag og felt, - hvor det du får ut, avhenger av hvilke data du putter inn. Programmeringskunnskap er derfor ettertraktet og nyttig i alle sektorer, i en tid hvor vi i økende grad bruker data til å utvikle ny kunnskap, predikere og simulere.

R er et programmeringsspråk for statistiske beregninger og grafikk. Det er gratis og ligger som åpen kildekode, og har fått stadig større oppmerksomhet. R brukes nå mer og mer innenfor helse, der det er godt egnet til bruk på helsedata. En styrke i R er også muligheter for god visualisering.

-         Når vi har «big data», det vil si ekstremt store datasett, klarer vi ikke å nyttiggjøre oss dem uten maskinlæringsmetoder. Rådata er i seg selv ikke til nytte, men når det konverteres til forståelig informasjon da er det til stor nytte. R er da et verktøy for å få til denne konverteringen. Slik kan vi også basert på data bygge virtuelle verdener, hvor vi kan simulere, lage modeller og predikere uten å måtte teste alt «in real life». Vi kan oppnå innsikt uten å være avhengig av ekte kropper å teste på, ekte penger, ressurser, tid osv. til å utvikle nye løsninger. Vi kan simulere det. Her er det store muligheter, ikke minst innen helsefeltet.

 

Bruke R på Helseinnovasjonssenteret

Det var hennes veileder på HiM som foreslo at hun burde kontakte Helseinnovasjonssenteret, ut fra sin interesse for dataanalyse. Det resulterte i et engasjement i sommer og utover høsten, hvor hun både skal jobbe med master og med oppgaver ved senteret.

-         Senteret vinner mye på å samle kompetanse med ulik bakgrunn og erfaring, og Shohreh er en spennende ressurs for oss, sier adm.dir. Geir Sylte.  

Første oppgave er knyttet til prosjektet Min T2D hvor hun skal gjøre dataanalyse og lage en algoritme. Hvis det blir mulighet til det vil hun også få flere oppgaver. Shohreh selv vil også koble erfaringer fra Helseinnovasjonssenteret inn i egen masteroppgave.   

-         Her er det mange muligheter. Det gir meg motivasjon og energi, sier Shohreh.

0