Helseinnovasjonssenteret tre og helse

Bedre helse med tre

Visste du at du sover bedre i en seng laget av tre enn i en annen seng? Eller at pasienter som ligger

i et rom med innslag av natur og tre synes å bli raskere utskrevet og bruke mindre smertestillende? Sammenhengen mellom bruk av tre og vår helse var under lupen på Tre og helse- konferansen.

Det var en høy spisskompetanse på foredragslisten på Thon hotell i Kristiansund torsdag 14.februar. Tre

og helse- konferansen samlet folk fra byggindustri, arkitektmiljø, Sykehusbygg, fylkeskommuner og forskningsmiljø, for å snakke om treets unike egenskaper som byggmateriale.

Delte sine erfaringer
Eiendomsutvikler og hotellmagnat Arthur Buchardt fortalte om verdens høyeste trehus, Mjøstårnet,
som nå høster internasjonal anerkjennelse for sin innovative bruk av limtre som konstruksjon. Romsdal vgs delte positive erfaringer om bygging av skolebygg i massivtre, og FoUI- leder Bjarte Bye Løfaldli fra Helseinnovasjonssenteret fortalte om sanseopplevelser, følelser, læring og hukommelse, og hvordan hjernen responderer på tre. Pasi Aalto, leder av NTNU Wood, viste hvordan studenter ved NTNU bruker studentprogrammet Eksperter i team til å utvikle nye helsefremmende ideer med bruk av tre, og fra Elverum fikk vi høre utelukkende positive erfaringer med bruk av tre i skolebygg.

Hjerterytme og søvn
Den som kom lengst farende, var professor Maximillian Moser fra Health and Technology and Prevention
Research ved det medisinske fakultet i Graz i Østerrike. Moser kunne vise til signifikante funn, basert på fysiske målinger av søvnkvalitet, som viser at vi sover langt bedre i en seng laget av tre, versus i en seng laget av annet
materiale. Hjerterytmen blir automatisk roligere når vi omgir oss med natur og tre- omgivelser. Dette understøttes også av studier i Østerrike som viser at elever som hadde undervisning i skoleomgivelser bygget med synlig treverk,
hadde langt lavere hjerterytme enn andre elever hvor tre ikke var synlige element.

Treets ulike egenskaper
Egenskapene ved tre er ikke bare visuelle, det er gode bruksegenskaper og miljøegenskaper. Derfor passer prosjektet Tre og helse rett inn i åtte av de 17 bærekraftmål til FN samt fokuset på Det grønne skiftet, fremhevet Fylkesmann Rigmor Brøste. Massivtre, eller krysslimtre, har revitalisert tre som byggemateriale, og vi kan bygge ting vi trodde var helt utenkelig for få år siden. «Treet gir ikke ut helseskadelige avgasser eller irriterer øyne og pust slik mange andre
byggematerialer gjør, og gir et mye bedre inneklima», sier førsteamanuensis i folkehelse Knut Skulberg fra Høgskolen i Innlandet.

Tre påvirker innemiljøet men påvirker oss også kroppslig og psykologisk. I psykologien har man utviklet begrep som forklarer hvorfor vi responderer slik på naturmaterialer og tre, og ett begrep er Biofili; kjærlighet til livet og levende ting. For tre har en psykologisk virkning på oss mennesker: «Trestruktur er tilfeldig men også såpass repetativ at den beroliger oss, det er behagelig å se på og ikke krevende» sier treteknolog og professor Anders Qvale Nyrud fra NMBU, «Derfor

føles det godt og avslappende å se på».

Brannfare og økonomi
Norske forskrifter gjør at man ofte kler inn massivtre med gips innvendig for å være på den sikre siden i
forhold til brann. Dette gjør at mye av treets egenskaper forsvinner bak gips. Er forskriftene hensiktsmessige eller reflekterer vi ikke nok over alternative måter å løse dette på? var et av spørsmålene som ble stilt. Arkitekt Stefan
Lundin fra White Arkitekter fortalte at i hans hjemland, Sverige, utgjør kostnader knyttet til selve bygget rundt 6% av de totale kostnadene ved et sykehus. «Vi tenker at sykehusomgivelser skal være sterile og lettstelte. Det gir oss fattige omgivelser. Ja det koster kanskje mer å bygge i tre, men hvor mye sparer vi i siste linje, når vi ser at tre påvirker liggedøgn, betennelseshyppighet og psykisk tilfredshet hos pasientene?» avsluttet Lundin.

Tre og helse er et Forregion- prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd og Møre og Romsdal Fylkeskommune.
Samarbeidende parter er Helseinnovasjonssenteret, NTNU Wood, NMBU i Ås, Tredriveren ved Fylkesmannen og Innveno. Prosjektet handler om å undersøke eventuelle helseeffekter av å bruke tre som byggemateriale og i våre innemiljø.

På bildet fra venstre: Anders
Q. Nyrud – NMBU, Christina Qvam Heggertveit - Tredriveren Møre og Romsdal
Fylkeskommune, Magne Løfaldli - Innveno, Bjarte Bye Løfaldli -
Helseinnovasjonssenteret, Maximillian Moser - Institute of Health Technology
and Prevention Research, Winfried Schaal - Moelven, Pasi Aalto - NTNU
Wood og foran Guro Løfaldli - Helseinnovasjonssenteret.
Foto: Signe Sefland

0