Årsrapporten er klar!

Vi håper dokumentet gir en god og bred forståelse av hvordan vi jobber for å utføre vårt samfunnsoppdrag, og at dere kan bli bedre kjent med oss gjennom å lese den.

I tillegg til å gjøre rede for vår aktivitet i 2020 bruker vi anledningen til å gjøre dere bedre kjent med hvem vi er, hvordan vi jobber og hvordan vi skaper verdi. I Årsrapporten kan du lese om vår faglige tilnærming og hvordan vi fremmer tjenesteutvikling gjennom praksisnær og behovsdrevet forskning og innovasjon. Styreleder, adm. direktør og FouI- leder deler sine betraktninger om året, og vi setter arbeidet vårt i kontekst gjennom å fortelle om vårt «hvorfor» - og utfordringene vi må bidra til å løse. Vi løfter frem 4 ulike prosjekter som eksempler på vår prosjektaktivitet. Vi forteller hvordan vi jobber med å nå ut til våre målgrupper, og vi deler noen glimt fra vår hverdag i 2020. Bli bedre kjent med oss og bla deg igjennom! 

Årsrapporten er interaktiv så du lett kan navigere og klikke deg videre til aktuelle dokumenter og lenker.  

Last ned Årsrapport
0