Workshop i regi av prosjektet «DIVA – digitalt førstevalg i en distriktskommune».

Prosjektet tar utgangspunkt i et behov for å utvikle smartere og mer robuste helse – og omsorgstjenester i distriktskommuner med lange reiseavstander og økte oppgaver, gjennom å ta i bruk digitale og velferdsteknologiske løsninger. Prosjektet ser på innovative løsninger i utviklingen av virtuell avdeling for hjemmeboende personer med komplekse tjenestebehov. 

17. og 18. april var Helseinnovasjonssenteret v/Finn Robert Verlo i Vestvågøy kommune i Lofoten og holdt workshop i regi av prosjektet «DIVA – digitalt førstevalg i en distriktskommune».

Prosjektet tar utgangspunkt i et behov for å utvikle smartere og mer robuste helse – og omsorgstjenester i distriktskommuner med lange reiseavstander og økte oppgaver, gjennom å ta i bruk digitale og velferdsteknologiske løsninger. Prosjektet ser på innovative løsninger i utviklingen av virtuell avdeling for hjemmeboende personer med komplekse tjenestebehov. 

En virtuell avdeling er en avdeling som ikke finnes fysisk i et bygg eller i en institusjon, men som tilbyr samme kompetanse og oppfølging i brukerens hjem. 

 

Workshopens formål var å evaluere organisasjonsmodellen for innsatsteam som har vært pilotert i Vestvågøy. Prosjektet satser på samskaping av tjenesten, som betyr at de ulike aktørene deltar aktivt i tjenesteutviklingen. Aktørene bestod av representanter fra piloteringen av innsatsteam fra enhet hverdagsmestring, samt hverdagsrehabilitering, tildelingsenheten, den kommunale hjelpemiddeltjenesten og Pensjonistforbundet.

En aktiv del av iterasjonen er å forbedre tjenesteutviklingen, når vi nå evaluerer piloten, forbedres den og piloteres i de resterende tre avdelingene i enhet hverdagsmestring i Vestvågøy kommune hvorpå den blir implementert inn i tjenesten.

0