Workshop i Pilothelse prosjektet CaReScreen

27. mai arrangerte Helseinnovasjonssenteret, Sintef og Kreftforeningen en vellykket workshop i Pilothelse prosjektet CaReScreen i Bodø

CaReScreen prosjektet er ledet av UniCare og innebærer å utvikle et kunnskapsbasert verktøy og tjenestemodell for rehabilitering etter kreftsykdom. Aktører fra Nordlandssykehuset, Nordtun og Valnesfjord Helsesportsenter, og Bodø kommunes primærhelsetjeneste og frisklivssentral, jobbet godt sammen på workshopen for å samskape design av CaReScreen konseptet.
Målet er å gi riktig rehabilitering - til riktig tid - til riktig pasient.

 


Les mer om prosjektet her: https://www.helseinnovasjonssenteret.no/prosje.../carescreen

0