Oppstartsamling forprosjekt; «Lavterskel psykisk helsehjelp 6-12 år»

Tirsdag 26. september var Silje og Finn Robert på oppstart samling for prosjektet Lavterskel psykisk helsehjelp 6-12 år med flere ulike tjenester i Molde kommune

Formålet med forprosjektet er å utarbeide en anbefaling om hvordan Molde kommune bør organisere tilbud om lavterskel helsehjelp for barn 6-12 år med bred involvering fra brukere og ansatte i privat og offentlig sektor.

Vi gleder oss til å følge prosessen!

0