Nyansatt: Eirin

Hils på Eirin - vår nye vikar Rådgiver forskning

Eirin er snart 42 år og bor i Ørnvika på Frei sammen med sin mann Gjøran og deres tre gutter. Hun har en bachelorgrad i sykepleie og har omfattende erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både for voksne og barn. Hennes erfaring er i hovedsak klinisk og praktisk, med arbeid innen kirurgi, medisin og palliasjon.

 

I tillegg har Eirin flere års erfaring som fagutviklingssykepleier, hvor hun har drevet med turnusarbeid, opplæring og undervisning. Hun har også vært involvert i forbedringsarbeid og prosjekter på arbeidsplassen, blant annet for å forbedre tilbudet til barn som trenger planlagte kirurgiske inngrep under narkose. Hennes arbeid har alltid vært preget av et fokus på helhetlig omsorg og tverrfaglig samarbeid, spesielt i omsorgen for kritisk og kronisk syke barn.

 

0