Ny publikasjon i offentlig Phd-prosjektet "Hjemmesykehus for voksne"!

Gratulerer til Lillian Karlsen og medforfatterne Anne-Sofie Helvik, Bente Prytz Mjølstad og Bjarte Bye Løfaldli med publikasjon av artikkelen "Reflections of nurses and primary healthcare managers on integrating hospital at home into public primary healthcare services: a Norwegian focus group study" som nå ble publisert i tidsskriftet Scandinavian Journal of Primary Health Care!

Temaet er høyst aktuelt ettersom stadig mer spesialisert behandling flyttes hjem. Kunnskapsgrunnlaget om hvordan dette erfares av kommunehelsetjenesten er begrenset, og ny forskning på området er etterspurt.

 

Dette er vi stolte av å bidra med!

 

Artikkelen kan du lese her:

0