Kunnskapsdeling om funn fra Off. PhD prosjektet «Hjemmesykehus for voksne»

Lillian Karlsen, offentlig PhD- kandidat ved Helseinnovasjonssenteret, deltok i mars på nasjonal samling for Norsk Sykehusfarmasøyters forening 

Temaet for dagen var «Sykehusfarmasi i et helsevesen i endring», og ulike tjenestetilbud hvor farmasøyters faglige kompetanse blir brukt på nye måter ble belyst, for eksempel hjemmebehandling med infusjonsbehandling, farmasitun og legemiddelpoliklinikk. Lillian presenterte foreløpige funn fra sitt doktorgradsarbeid som utforsker pårørende og helsepersonell sine erfaringer og refleksjoner som gjelder implementering og drift av hjemmesykehus for voksne, en tjeneste hvor sykehusapotekets rolle er av stor betydning.

0