Helseinnovasjonssenteret på internasjonal konferanse i Nederland

17.-21. april deltok vår FUoI leder Nadra på den internasjonale konferansen Toll2024 i Rotterdam, Nederland. Her møttes forskere fra hele verden som studerer hvordan immunforsvaret aktiveres av infeksjon og skadelige miljøfaktorer

Toll proteiner er viktige sensorer i denne prosessen, derav navnet til konferansen. Et feilregulert immunforsvar kan bidra til utvikling av en rekke sykdommer som blant annet kreftsykdom, hjertekarsykdom, diabetes type 2 og Parkinsons og Alzheimers sykdom. Det ble presentert flere nyutviklede immunregulerende medikamenter som er under uttesting som viser lovende effekter i modeller av disse sykdommene.

Under konferansen viste Nadra frem nye funn om hvordan immunaktiverende stoffer påvirker samspillet mellom tarmkreftceller og immunceller, og hvordan dette kan fremme immunceller med krefthemmende egenskaper. Resultatene bidrar til å forstå hvordan man kan forsterke effekten av immunterapi i kreftbehandling.

 

Hoved bidragsyterne i arbeidet var Forsker Marit Bugge og PhD kandidat Ansooya A. Bokil ved Institutt for Klinisk og Molekylær medisin, NTNU og Medisinsk Klinikk, St. Olavs Hospital. Studien ble finansiert av Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge, Kreftfondet ved St. Olavs Hospital.

 

Bilde fra konferansen

0