Et steg på veien for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester

I april ble det arrangert tre arbeidsverksteder i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune

Hensikten med arbeidsverkstedene var å bli kjent, og skape grobunn for videre prosjektideer. Her ble blant annet ulike kommuner, spesialisthelsetjenesten, akademia og interkommunale politiske råd samlet i samme rom. Kommunene presenterte sitt utfordringsbilde og fikk innspill på hvordan man eventuelt kan gå frem for å møte disse. Utfordringsbildet og behovet for å jobbe på andre måter blir utgangspunktet for en eventuell søknad hos Forskningsrådet. Altså, hvordan kan vi bruke forskning og innovasjon for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester?

 

Vi takker for spennende diskusjoner og god stemning. En slik start er positivt for fremtidige samarbeid!

 

 

Norges Forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune

 

Foto: Guri Kaurstad Skrove

0