Sammen utvikler vi framtidens helsetjenester

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Kristiansund

Kontakt oss

Samlokalisert med en felles visjon

Helseinnovasjonssenteret har satellittfunksjon for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Kristiansund. Det innebærer at USHT sin ansatt i Kristiansund, Jeanette Christin Hanneseth Størseth, har daglig arbeidsplass hos oss. Dette gir mange fine synergier, da vi har samme visjon om å utvikle bedre helsetjenester.

For bedre helse- og omsorgstjenester

USHT sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. Det er totalt 20 utviklingssentre i landet. Én kommune i hvert fylke er vertskommune for ett utviklingssenter. Sentrene skal bidra til å spre ny kunnskap og nye løsninger i helse- og omsorgssektoren i sitt fylke.

For mer informasjon, besøk USHT Møre og Romsdal sin nettside.

Kontaktperson:

Jeanette-Christin H Størseth 

Fagansvarlig USHT Satellitt Kristiansund

jeanette.storseth@kristiansund.kommune.no

Tlf: 94038584