Utrykning ved behov for akutt hjelp

Responsteam - En trygghet for brukere og pårørende 

Kontakt oss

Om Responsteam

Responsteam er et team bestående av 3 spesialsykepleiere, ansatt i Helseinnovasjonssenteret. Responsteam arbeider tett med både vårt Responssenter og hjemmetjenesten i Kristiansund, som kjøper tjenester av Responsteam. Responsteamets oppgaver er å avklare utløste alarmer fra trygghetsalarm og annen velferdsteknologi, å yte faglig veiledning / sykepleiestøtte overfor hjemmetjenesten, samt å delta i samhandlingsoppgaver knyttet til prosjektet Hospital@home. 

Ambulant responsteam ved akutt behov

Responsteam er i sammenheng med Responssenter en ny måte å organisere helsetjenester på. Responssenteret er den enheten som ressursstyrer Responsteamet og vurderer om oppgavene skal styres til Responsteam, Hjemmetjeneste eller eventuelt ambulanse ved direkte behov for dette. Responsteamet har alltid med seg medisinteknisk utstyr ved utrykning, og de har bærbar PC så de kan ha tilgang til informasjon i sanntid, samt oppdatere samarbeidende tjenester på hjelpen de har gjort. De har samme utforming som hjemmetjenesten hva gjelder utrykningskjøretøy og arbeidsklær. Hensikten med dette er å gi pasientene opplevelsen av en helhetlig helsetjeneste.