Døgnbemannet responssenter — for brukerens og de pårørendes trygghet

Det teknologiske hjertet i Helseinnovasjonssenteret.

Kontakt oss

Responssenteret

Helseinnovasjonssenterets responssenter drifter teknologien og responderer til alarmer fra velferdsteknologi ute i hjemmene til folk. Responssenteret består av 10- 12 ansatte og et responsteam — en gruppe spesialsykepleiere som rykker ut til hjemmene ved behov.

Senk skuldrene med trygghetsalarm