Våre responstjenester

Vi er her når du trenger oss

Kontakt oss
Dame på callcenter

Responssenter

Helseinnovasjonssenteret driver et døgnbemannet responssenter. Responssenteret responderer til alarmer fra velferdsteknologi ute i hjemmene.

Responssenter
Glad eldre dame med mobiltelefon

Velferdsteknologi

Ved hjelp av moderne velferdsteknologiske løsninger ønsker Helseinnovasjonssenteret å bidra til at eldre kan bli boende hjemme lenger.

Velferdsteknologi

Responsteam

Helseinnovasjonssenterets responsteam består av spesialsykepleiere. Responsteam arbeider tett med vårt Responssenter og hjemmetjenesten i Kristiansund.

Responsteam