Idémottak

Har du en idé om hvordan vi kan forbedre helse - og omsorgstjenestene? 

Gå videre til Idémottak

Hjelp oss å tenke nytt! 

Kanskje er det nettopp din idé som kan forbedre helse- og omsorgstjenestene? 

Hva er Idémottak? 

Idémottak er et samarbeidsprosjekt for å understøtte helseinnovasjon og positiv samhandling mellom ulike aktører i Møre og Romsdal. Målet er å etablere et felles idémottak for bedre bruker- og pasientverdi i helse- og omsorgstjenestene. Både brukere og ansatte fra primær- og spesialisthelsetjeneste kan melde inn sin idé gjennom portalen Idémottak

En forbedrings- eller innovasjonsprosess fra ide` til implementering kan være en lang og krevende reise. Idémottaket kan bistå med videreutvikling av din idé og gi støtte gjennom et unikt partnerskap mellom akademia, private, kommunale og offentlige aktører. Mottaksapparatet består av et team sammensatt at representanter fra Helse Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Helseinnovasjonssenteret, ALV (Arena for læring for velferdsteknologi), Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal, NTNU Ålesund, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Volda og Møreforskning.