En styrket helsenæring for bedre eldreomsorg

Med utgangspunkt i reelle behov hos brukerne

Kontakt oss

God omsorg for eldre — nå og i framtiden

Helsenæring handler om å skape næringsliv ut av helse. Det er store endringer som skjer i forhold til befolkningsmassen, sykdomsutbredelse, levetid, og teknologi. Det vi er opptatt av er hvordan vi kan fortsette å gi god omsorg, også i fremtiden? 

Vi fokuserer på helsenæring

Helsenæring vil spille en viktig rolle for utvikling av fremtidens helsetjeneste. Helseinnovasjonssenteret har et eget fokus på helsenæring, hvor vi ønsker å stimulere til økt næringsliv knyttet til helse, flere helsegründere, og et bedre samspill mellom næringsliv, helsevesen, brukere, pårørende, frivillighet, og forskningsmiljø. For å utvikle god helsenæring må man ta utgangspunkt i reelle behov ute blant de som skal bruke tjenester og teknologi.