Forebygging og helsefremmende aktivitet

Vi har en ambisjon om å bidra til bedre folkehelse

Kontakt oss

Å bevare og fremme helse

Folkehelse handler om å forebygge sykdom, skade, forlenge liv og fremme helse gjennom systematisk innsats og kunnskapsbaserte valg.

Vi har fokus på folkehelse i vår prosjektaktivitet

Visjonen til Helseinnovasjonssenteret er «Sammen for fremtidens helsetjeneste».  Folkehelse og folkehelsearbeidet står sentralt, og derfor har alle prosjekter og all aktivitet ved senteret et overordnet mål om å bidra til bedre folkehelse, gjennom: økt kunnskap, økt grad av medvirkning, egenmestring, trygghet og livskvalitet for befolkningen.

Flere av våre prosjekt omhandler folkehelse, blant annet T2D- Diabetes type 2 prosjektet og Tre og helse- prosjektet. 

Gå til T2D Gå til Tre og helse