Illustrasjon prosjekt diabetes teknologi

Min T2D

Min T2D er et treårig prosjekt med mål å utvikle et nytt tilbud for personer med diabetes type 2. Gjennom tilbudet ønsker vi å motivere til egenmestring gjennom å se hvert enkelt menneskes behov.

Nøkkelen til motivasjon
Diabetes type 2 er både fysisk og psykisk belastende. Samtidig krever det en høy innsats av den enkelte, noe som kan være krevende. God mental helse er nødvendig for at man skal klare å mestre og styre sin diabetes på en sunn og effektiv måte. Derfor ønsker vi å skape et tilbud som tar vare på hele mennesket, og fysiske så vel som psykiske behov. 

Personlig oppfølging
Basert på undersøkelser og samtaler vil man sammen med sin kontaktperson utarbeide en 12-ukers plan som skal gjennomføres med egenmålinger og oppfølging fra kontaktpersonen. Planen vil bestå av de aktivitetene som passer best til deltakerens behov. Det kan være trening, kostholdskurs, samtaleterapi eller noe helt annet som vil være nyttig for deltakeren. Etter 12 uker vil gjennomføringen evalueres.

Nyskapende teknologi
Flere nye teknologiske løsninger blir utviklet og tatt i bruk i løpet av prosjektperioden. Et digitalt verktøy for behovskartlegging vil bli en viktig del av undersøkelsen som gjøres under oppstart. Aktivitetsklokker vil bli brukt for måling av skritt og puls, og en nettbasert portal for kommunikasjon og samhandling skal gjøre informasjon lett tilgjengelig for brukerne, forenkle avstandsoppfølging og kommunikasjonsflyt.

Sterkere gjennom samhandling
Tilbudet vil være kommunalt, men vil foregå i tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten og frivilligheten. Intervensjonsstudien starter i to kommuner i Møre og Romsdal, og målet er å gjøre tilbudet nasjonalt.

Test av tjenesten
Som en del av utviklingen ønsker vi å teste den nye tjenesten på et gitt antall personer, i en forskningsstudie som starter i august 2020. Halvparten av alle som velger å delta vil prøve ut det nye tilbudet, den andre halvparten vil leve som normalt. I løpet av året starter vi rekruttering av personer som vil delta i studien. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om deltakelse. 

Samarbeidspartnere
Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam og er et samarbeid mellom Diabetesforbundet, Helseinnovasjonssenteret, Cardiac Exercise Research Group ved NTNU, Kristiansund og Hustadvika kommuner, Helse Møre og Romsdal HF, TietoEvry, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og Høgskolen i Molde.

 

Vil du vite mer? 

Her kan du lese mer på prosjektets egne hjemmeside: mint2d.no

Vi søker nye deltagere til å teste modellen høsten 2021! Se videoen under for mer informasjon og hvem du kan kontakte.

Følg denne linken og se NRK Møre og Romsdal sitt TV- innslag om prosjektet: NRK MR 08.06.20. MinT2D

Flott reportasje i Diabetesforbundet sitt magasin: Diabetes 1/2021 HER

Les blogg og se opptak fra Midtveis- møte 9.mars 2021 HER.

 

0