kvinne smiler ute i naturen

Min T2D: Søker deltagere

Kjenner du noen som vil være med å forske sammen med oss? Siste runde med å teste ny modell for oppfølging starter snart! 

Dette er siste sjanse til å være med i Min T2D-studien, med oppstart til høsten. Meld deg på ved å ringe eller sende epost til Marit eller Torunn.

Marit Vaagland ved Friskliv og mestring i Kristiansund, 71 57 40 00, frisklivssentralen@kristiansund.kommune.no
Torunn Grønseth ved Hustadvika friskliv, 482 05 618, torunn.gronseth@hustadvika.kommune.no

Prosjektet Min T2D er et samarbeidsprosjekt for å utvikle et nytt personsentrert tilbud for personer med diabetes type 2. Målet er å motivere til varig endring gjennom fokus på individuelle behov. Ved å se hele mennesket kan vi motivere til egenmestring. Vi søker nye deltagere til å teste modellen, med oppstart høsten 2021.

Innsikt om brukerbehov kombinert med forskning og beste praksis fra kommuner, sykehus, allmennleger og psykologer danner grunnlaget for den nye tjenesten. Med hjelp av samskapingsmetoder utvikler vi det beste tilbudet for opplæring og oppfølging av personer med diabetes type 2.

Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam og er et samarbeid mellom Diabetesforbundet, Helseinnovasjonssenteret, Cardiac Exercise Research Group ved NTNU, Kristiansund og Hustadvika kommuner, Helse Møre og Romsdal HF, TietoEvry, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og Høgskolen i Molde.

Ønsker du å ta del i utviklingen? Les mer om studien som pågår frem til 2022 på mint2d.no

 

0